Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

06. Geloof

Adams Appel15 mei 2010

Wat brengt geloof teweeg?

Wie in de vaste veronderstelling verkeert dat iets waar is, die gelooft. Juist door de afwezigheid van twijfel kan geloof mensen aanzetten tot bijzondere daden. Godsdienstpsychologe prof.dr.Hetty Zock laat voorbeelden zien wat het geloof in een opperwezen met mensen kan doen. Architectuurhistoricus dr. Kees van der Ploeg neemt ons mee naar de Der A-kerk in Groningen om te laten zien wat geloof teweeg brengt. Politiek wetenschapper dr. Gerrit Voerman vertelt over hoe politieke ideologieën gelovige trekjes kunnen aannemen.

Laatst gewijzigd:14 december 2017 16:35