Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

15. Conflict

Adams Appel 17 oktober 2009

Samenvatting

Wat maakt de kemphaan in ons wakker?
Mensen maken ruzie. Dat doen ze al zolang de mens bestaat. Uit jaloezie, angst, frustratie of om te imponeren. Prof.dr. Jaap de Wilde bestudeert de oorzaak van conflicten op internationaal niveau. Prof. dr. Melinda Mills ziet hoe mensen in verschillende culturen verschillend omgaan met ruzies binnen relaties. Bioloog prof.dr. Theunis Piersma is kenner van de kemphaan, een vogel die de vechtpartij niet schuwt.
Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:42