Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

11 Tijd

Tijd is de meetlat waarlangs we het verleden, het heden en de toekomst leggen. Tijd kan te snel gaan, of iets kan heel lang geleden zijn. Tijd betekent voor iedereen wat anders. Voor sterrenkundigen prof. Peter Barthel (hoogleraar Astrofysica van actieve melkwegstelsels) en prof. Marc Verheijen (hoogleraar Dynamica, structuur en evolutie van melkwegstelsels) is sterrenkunde terugkijken in de tijd. Archeoloog dr. Johan Nicolay kijkt in Friesland hoe we in een ver verleden leefden, en filosoof en natuurkundige dr. Jan Willem Romeijn vraagt zich af waarom we terugkijken in de tijd en niet vooruit.

Meer informatie:
http://www.rug.nl/adamsappel

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:28