Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

12 - Professor Jan Brouwer pleit voor aanstelling buurtrechters naar Brits model

aflevering 12/2008

mms://wmvideo.service.rug.nl/adamsappel/aa0812.wmv

Uitzending:
Donderdag 12 juni 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

Hangjongeren, burengerucht, geluidsoverlast, stankoverlast. De typische woonproblemen van de huidige tijd lijken moeilijk te bestrijden. Volgens hoogleraar algemene rechtswetenschappen Jan Brouwer zou het al een stuk beter gaan als de verantwoordelijkheid voor de openbare orde deels zou worden overgeheveld van de burgemeester naar de buurten zelf.

Brouwer pleit voor het Britse systeem, waarin wijken de mogelijkheid hebben om aan te dringen op het nemen van maatregelen. Op initiatief van een wijk zou bijvoorbeeld een door de overheid aangestelde buurtrechter iemand kunnen dwingen verplicht af te kicken.

Tot nu waren dit soort stelsels nog taboe in Nederland omdat de sterke nadruk die we hier leggen op de rechten van het individu vroeg of laat altijd in conflict komen met de belangen van het collectief.

Aad Naafs, voorzitter van de wijkvereniging Oosterparkwijk, ziet niks in de instelling van deze opgewaardeerde straatcoaches. Wijkagenten zijn volgens hem uitstekend in staat zijn om overlast tegen te gaan. Maar dan moeten ze niet gelijk weer verdwijnen als het even goed gaat, want dan komt de overlast ook weer terug. De preventieve werking van de aanwezigheid van wijkagenten is dus minstens zo belangrijk.

Programmamaker

Koen de Koning

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

prof.dr.mr. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast rechter-plaatsvervanger in Assen; Aad Naafs, voorzitter Wijkvereniging Oosterparkwijk in Groningen

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 10:20