Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

17 - Lichamelijke onvolmaaktheid in de bijbelse tijd

aflevering 17/2007

Bekijk de TV uitzending

Uitzending:
Donderdag 1 november 2007 op TV Noord om  18.44 uur en daarna iedere twee uur tot en met 6.44 uur

In 1947 vond een herder in de rotsen bij Qumran, ten Oosten van Jeruzalem, de oudste geschreven Joodse teksten. Deze als Dode-Zeerollen bekend geworden teksten zijn geschreven rond het begin van de jaartelling, de tijd waarin Jezus zou hebben geleefd en de tijd waarin het Nieuwe Testament werd geschreven.

De in Groningen gepromoveerde theologe Anke Dorman vlaste alle 800 teksten na op verwijzingen naar mensen met een lichamelijke handicap.

In Adams Appel gaat Anke Dorman nader in op haar onderzoek.

"Handicaps waren toen veel talrijker dan nu, want een kapotte meniscus werd niet gerepareerd, een gebroken been groeide scheef, voor slechte ogen was er geen bril en ook aan doofheid was niets te doen."

Des te opvallender is het dat er in de teksten slechts vijf maal over gehandicapten wordt gesproken. Die teksten geven wel een beter inzicht in hoe de toenmalige Joodse maatschappij met onvolmaakte lichamen omging. Het lijkt erop dat 'de lamme en de blinde' veel minder als paria werden beschouwd dan soms wordt gedacht.

Programmamaker

Koen de Koning

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

dr. Anke Dorman, theologe, Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap  

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

   

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:30