Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

11 - Waarom wil Nederland niet aan de auto op aardgas?

Aflevering 11

Uitzending: Woensdag 24 mei 2006 op TV Noord om 19.26 uur en vanaf 20.38 uur iedere 2 uur tot en met 6.38 uur.
Bekijk de tv uitzending (wmv formaat)

Benzine en diesel zijn duur en milieuvervuilend. Bovendien zijn binnen enkele tientallen jaren de aardoliebronnen uitgeput. Toch rijdt vrijwel iedere auto op benzine of diesel, terwijl er toch een aantal schonere en goedkopere alternatieven voorhanden is. Waarom kiezen Nederlandse autorijders nog altijd niet voor het veel schonere aardgas als brandstof voor hun wagens? In ons land zijn maar honderd auto’s die geschikt zijn voor aardgas, in Duitsland zijn dat er al 100.000!

De Rijksuniversiteit Groningen start binnenkort met een onderzoek naar die beweegredenen van consumenten. De Groningse studente Anke van Amelsfoort zal dat onderzoek uitvoeren. Eerder werd al onderzocht hoe eigenaren van wagenparken (openbaar vervoer, taxi's) denken over alternatieve brandstoffen.

De Groningse hoogleraar Energie en Duurzaamheid Catrinus Jepma is voorzitter van een werkgroep die de regering adviseert over het rijden op aardgas. In Adams Appel vertelt hij over de economische voordelen van een overstap en wat de overheid zou moeten doen om autorijden op milieuvriendelijker energie te stimuleren.

En hoe denkt de Groninger op straat eigenlijk over auto’s op aardgas?

Programmamaker

Koen de Koning

Eindredactie en productie

Paul Lamens, Castel Mediaproducties

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

Prof.dr.mr. Catrinus Jepma , hoogleraar Energie en Duurzaamheid bij de Faculteit der Economische Wetenschappen, RUG en Anke van Amelsfoort, studente Bedrijfskunde, RUG

Informatie

Fenneke Colstee

Links
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06