Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

08 - Een tegendraadse visie op de inrichting van Noord-Nederland

Aflevering 8
Een tegendraadse visie
Een tegendraadse visie

Uitzending: woensdag 3 mei op TV Noord om 19.26 uur en vanaf 20.38 uur iedere 2 uur tot en met 6.38 uur.

Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Op uitnodiging van de Gasunie werkte een brede groep van deskundigen op het gebied van planologie, (landschaps-)architectuur en energie het afgelopen jaar aan een toekomstperspectief voor de inrichting van Noord-Nederland. Uitgangspunt voor de toekomstvisie was het zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruik van energie. De deskundigen werkten aan een planologische schets van de regio in 2035, dichtbij genoeg om het plan realiseerbaar te houden, maar ook nog zodanig ver weg in de tijd dat er ruimte is voor dromen. Tegendraadse keuzes zijn de bedenkers dan ook niet uit de weg gegaan. In de plannen wordt zelfs het teruggeven aan de natuur van een deel van Friesland niet geschuwd.

Als onderdeel van een conferentie in Amsterdam wordt het plan in juni gepresenteerd aan een internationaal publiek. De Groningse planologe drs. Martine de Jong was vanuit de RUG bij de werkgroep betrokken. Samen met verschillende leden van de werkgroep vertelt zij in Adams Appel nu al over de uitgangspunten van de ambitieuze voorstellen.

Programmamaker

Koen de Koning

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor Castel mediaproducties

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

Drs. Martine de Jong, Ruimtelijke wetenschappen, RUG met commentaar van: d r.ir. Andy van den Dobbelsteen, Bouwkunde, TU Delft, i r. Steven Slabbers, landschapsarchitect, Bureau Bosch Slabbers, Den Haag en

drs. Sylvia van Lieshout, Hoofd afd. Water, Provinsje Fryslân

Informatie

Fenneke Colstee

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06