Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

07 Eén laag belastingtarief is een goed idee.

Aflevering week 7

Uitzending: Zaterdag 19 februari 2005 op TV Noord om 18.55 en vanaf 20.40 uur ieder uur tot en met 6.15 uur. Zondag 20 februari 2005 op TV Drenthe om 18.40 uur, met ieder uur een herhaling tot en met 6.50 uur.

Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Een oude discussie over vereenvoudiging van ons belastingstelsel kreeg vorige week een nieuwe impuls. Een commissie binnen de VVD pleit voor de invoering van één laag tarief voor de loon- en inkomstenbelasting. Deze zogenaamde ‘vlaktax’ zou het huidige progressieve belastingsysteem moeten vervangen, waarbij sterke schouders zwaarder belast worden dan zwakke. Volgens voorstanders van vlaktax blijft ook met één belastingtarief solidariteit in het belastingstelsel bestaan. Ook het CDA en zelfs de PvdA heeft voorstanders van vlaktax. Adams Appel kijkt deze week met de Groningse econoom prof. dr. Jacob de Haan waarom een belastinghervorming eigenlijk nodig is en hoe vlaktax toch niet ten koste hoeft te gaan van het solidariteitsbeginsel. Belastinghervorming vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens, CasTel Media

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

Prof. dr. Jakob de Haan, hoogleraar politieke economie, Rijksuniversiteit Groningen.
Sportschooleigenaar Marlon Connor en bezoekers.

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06