Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

19-Computers begrijpen het Nederlands steeds beter

Aflevering week 19

Uitzending:

Zaterdag 14 mei 2005 op TV Noord om 18.55 en vanaf 20.40 uur ieder uur tot en met 6.15 uur.

Zondag 15 mei 2005 op TV Drenthe om 18.40 uur, met ieder uur een herhaling tot en met 6.50 uur.

Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Taal is ingewikkeld. Toch hoeven we nauwelijks na te denken om Nederlands te spreken. De logische regels maar ook alle niet-logische uitzonderingen hebben we ons vanaf onze vroegste jeugd eigen gemaakt.
Pas op de lagere school leerden we dat een zin uiteen valt in een persoonsvorm, een gezegde, een onderwerp, lijdend voorwerp, enzovoort; maar voor het begrijpen van Nederlands is die kennis niet echt nodig.
Bij computers is dat anders. Een computer kan immers alleen logisch denken. Een eenvoudige zin is door een computer nog te snappen, maar hoe langer een zin is, des te moeilijker een computer de zin kan ontleden. Juist omdat de computer de niet-logische zaken van taal niet begrijpt.

De Groningse taalkundige dr. Gertjan van Noord geeft al jaren leiding aan onderzoek op het gebied van taaltechnologie en alfa-informatica. Hij stond onder meer aan de basis van ALPINO, een computersysteem dat steeds moeilijker Nederlandse zinnen foutloos kan ontleden.

Aan de hand van alledaagse voorbeelden laat Van Noord in Adams Appel zien tegen welke problemen hij bij zijn onderzoek oploopt en hoe zijn bevindingen gaan bijdragen aan betere communicatie tussen mens en computer.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens, CasTel Media

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

Dr. Gertjan van Noord, vakgroep alfa-informatica, Faculteit der Letteren, RUG

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06