Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

09-Traditionele joodse leven in Stad al voor WO II ten einde

Aflevering week 9

Uitgezonden: 28 en 29 februari 2004


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Deze week promoveerde de historicus Stefan van der Poel op een proefschrift over de joodse bevolking in Groningen tussen 1796 en 1945.
In tegenstelling tot wat tot nu toe werd gedacht had de joodse gemeenschap in Groningen het traditionele joodse leven al voor de oorlog losgelaten. Naarmate de joden meer tot de burgerij begonnen te horen verloor de joodse traditie steeds meer aan kracht. In Adams Appel vertelt Van der Poel over drie beslissende momenten in de geschiedenis van de joden in Groningen: het Emancipatiedecreet uit 1796 als startpunt van de integratie, de opkomst van het zionisme rond 1900 en de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Voor het programma zijn onder meer opnamen gemaakt in de joodse synagoge in de Folkingestraat in Groningen.

Stefan van der Poel (Helmond, 1968) studeerde geschiedenis in Groningen. Zijn doctoraalscriptie behandelde de joodse assimilatie in Hongarije. Dankzij financiële ondersteuning van Stichting Erven A. de Jager was hij in staat vier jaar lang onderzoek te doen naar de joodse geschiedenis van de stad Groningen. Zijn promotor is prof.dr. W.J. van Bekkum.

Van der Poels proefschrift verschijnt in handelseditie bij uitgeverij Van Gorcum onder de titel: Joodse stadjers. De joodse gemeenschap van de stad Groningen, 1796-1945. Het betreft deel 26 in de Groninger Historische Reeks. ISBN 90 232 4015, Prijs € 17,90.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
RUG-kraker Jos Tolboom
Bureau- en eindredactie Paul Lamens
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gast dr. Stefan van der Poel, geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06