Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

33-Huisartsen moeten hun zelfstandigheid overgeven aan ziekenhuizen

Aflevering nr 33

Uitgezonden: 16 en 17 augustus 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

De praktijk van de huisarts is in de afgelopen tientallen jaren radicaal veranderd. De bevolking vergrijst en patiënten zijn ook mondiger geworden. Daardoor kunnen huisartsen niet meer zelfstandig een praktijk met 4000 patiënten verzorgen. Voormalig huisarts Doeke Post ging als hoogleraar Sociale Geneeskunde van de RUG onlangs met emeritaat. Bij die gelegenheid pleitte hij voor een regisseursrol van ziekenhuizen in de huisartsenzorg. Huisartsen zouden volgens Post mogelijk zelfs fysiek vanuit het ziekenhuis hun praktijk moeten voeren. In Adams Appel een gesprek met Doeke Post en met de Emmer huisarts Harry Groenwold die met vijf collega's een groepspraktijk heeft. Groenwold ziet niets in het plan van Post en spreekt van een verarming van de eerste lijnszorg in dorpen.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten prof.dr. Doeke Post, em. hoogleraar sociale geneeskundee aan de RUG en drs. Harry Groenwold, huisarts te Emmen
Informatie Fenneke Colstee
Links
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06