Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

20-De hunebedbouwers waren niet de eerste boeren in Drenthe

Aflevering nr 20

Uitgezonden: 17 en 18 mei 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Tot voor kort werd aangenomen dat de hunebedbouwers de landbouw introduceerden in Drenthe. Biologisch-archeoloog Ronald Bakker toont echter aan dat de zogenaamde Swifterbanters al in 4050 jaar voor Christus - dat is 600 jaar voor de hunebedbouwers – de eerste vormen van landbouw in Drenthe ontwikkelden.

Hij baseert dit op onderzoek dat hij deed in een pingoruïne bij Gieten, het Gietsenveentje. Stuifmeelkorrels en zaden uit meerafzettingen en veenmospakketten dateerde hij met de koolstof-14 methode. Hij toonde zo aan dat de stuifmeelkorrels vanaf 4050 jaar voor Christus afkomstig waren van granen en plantensoorten, terwijl ze daarvoor afkomstig waren van bomen.

Adams Appel toog met Ronald Bakker naar het Gietsenveentje en sprak ook met Henk Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum in Borger. Klompmaker is geïnteresseerd in de nieuwe inzichten. Hij had er al rekening mee gehouden na de vondst van rendiergeweien enkele jaren geleden bij Bronneger. Daarom noemde hij de hunebedbouwers onlangs bij een wetenschappelijk congres voorzichtigheidshalve al niet meer de ‘first farmers’ maar ’early farmers’. Maar verbleekt met deze vondst niet iets van de glans van Drenthes cultuurschat nummer één, de Hunebedden?

Programmamaker Hendrik Jan van Telgen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Ronald Bakker, biologisch-archeoloog, en Henk Klompmaker, directeur van het Hunebeddencentrum in Borger

Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06