Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

19-Medicijnen worden getest op verkeerde proefpersonen

Aflevering nr 19

Uitgezonden: 10 en 11 mei 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt verschijnt, is het al op vele honderden mensen uitgeprobeerd. Zo zijn behalve de werking ook de bijwerkingen uitgebreid in kaart gebracht. Maar zijn de mensen uit de testonderzoeken wel voldoende maatgevend voor de aanstaande gebruikers?

Nicolien Wieringa, momenteel als beleidsmedewerker Farmacie werkzaam bij het College voor Zorgverzekeringen, beweert op basis van haar promotieonderzoek dat dat niet het geval is. Zij mist vooral ouderen, mensen uit etnische minderheden en vrouwen in de onderzoeken die vooraf gaan aan registratie van een nieuw medicijn. Terwijl juist ouderen en vrouwen relatief veel medicijnen gebruiken.

In Adams Appel pleit Nicolien Wieringa ervoor dat de farmaceutische industrie in ieder geval wel verplicht wordt om vijf jaar nadat een nieuw geneesmiddel is geregistreerd, te rapporteren hoe het middel uitpakt bij de feitelijke patiënten.

Peter van Brummelen werkte tot voor kort als vice-president Research & Development bij een grote farmaceutische fabrikant. Hij bestrijdt dat de feitelijke patiënten onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de onderzoeken die aan registratie vooraf gaan.

Programmamaker Koen de Koning
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten dr. Nicolien Wieringa, beleidsmedewerker Farmacie, College voor Zorgverzekeringen, en dr. Peter van Brummelen, voormalig vice-president Research & Development bij Yamanouchi Europe, vestiging Meppel
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06