Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

14-We leven tegenwoordig te hygiënisch’

Aflevering nr 14

Uitgezonden: 5 en 6 april 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

In de afgelopen 10 jaar is het aantal mensen dat aan astma of een verwante longaandoening lijdt, wereldwijd verdubbeld. Aangenomen werd dat de toegenomen luchtverontreiniging en een slechte hygiëne de belangrijkste boosdoeners zijn. Huib Kerstjens, onderzoeker bij de RUG en als longarts verbonden aan het AZG, laat zien dat er iets anders aan de hand moet zijn. De inwoners van het sterk verontreinigde voormalig Oost-Duitsland hebben beduidend minder vaak astma dan hun neven en nichten in de voormalige Bondsrepubliek. Onder kinderen uit grote gezinnen, waar ze vaak meer in contact komen met ziektekiemen, komen longaandoeningen minder voor dan in het moderne kleine gezin. De toegenomen hygiëne blijkt te leiden tot een grotere gevoeligheid voor allergie- en astma-opwekkende stoffen.

Gjelt Welling, als medisch-microbioloog verbonden aan hetzelfde ziekenhuis, wijst er echter op dat de levensverwachting wereldwijd enorm is toegenomen dankzij diezelfde hygiëne.

Programmamaker

Koen de Koning

Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Dr. Huib Kerstjens, als longarts verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Groningen, doet bij de RUG onderzoek naar longziekten. Dr. Gjelt Welling is als micro-bioloog werkzaam bij datzelfde ziekenhuis

Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06