Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

06 - Creatief met grondwater

Op TV Drenthe: zaterdag 13 mei 2000 om 18.30 uur met herhaling op zondag 14 mei; op TV Noord: maandag 15 mei 2000 om 18.50 uur met herhalingen ieder uur vanaf 20.35 uur.

M.m.v.

dr. Ab Grootjans, Plantenoecologie; Cees van de Poll, chef pekelwinning, Akzo Nobel Delfzijl.

Presentator

Frank den Hollander
Productie Meinoud Sportel en Hendrik-Jan van Telgen
Informatie Fenneke Colstee, tel. (050)363 52 36

Grondwater is een echte bodemschat. Vaak eeuwenoud en erg schoon is het de beste grondstof voor drinkwater. We moeten er dus zuinig mee zijn en het niet verspillen als proceswater in de industrie. In een land zo rijk aan oppervlaktewater als het onze ligt het alternatief voor de hand. Zo bouwde de Waprog, Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen, een waterfabriek die gezuiverd kanaalwater levert aan de Oost-Groningse zoutwinningslocaties van Akzo Nobel in Delfzijl. Cees van de Poll, chef pekelwinning, legt presentator Frank den Hollander uit hoe het water op 1000 meter diepte het steenzout oplost. Dit pekelwater wordt opgepompt en in een pijleiding over tientallen kilometers vervoerd naar de zoutfabriek in Delfzijl.

De Waterleidingmaatschappij Drenthe wil ook bewuster omgaan met grondwater. Door verhoging van de grondwaterstand in de Breevenen, ten oosten van de Hondsrug, hoopt het bedrijf op een interessante natuurontwikkeling in dit gebied . "Een mooi plan", vindt ecoloog en waterspecialist dr. Ab Grootjans, "want dit laagste deel van Drenthe is eigenlijk niet geschikt voor landbouw; maar toch heb ik een beter idee." Grootjans ingenieuze plan komt erop neer om oppervlaktewater te zuiveren en op te slaan in de Hondsrug. Daarmee slaat hij drie vliegen in één klap: Er ontstaat een reservoir van schoon water voor droge tijden, de grondwaterstand in de Breevenen stijgt, maar last but not least, het stijgt ook ten wésten van de Hondsrug, in het Stroomdallandschap van de Drentse Aa. Ondanks alle inspanningen en successen zijn er daar nog altijd probleemgebieden waar de ontwikkeling van de gewenste natuur hapert. Dit, door een tekort aan grondwater ....

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06