Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

09 - Toneelmarketing: zoeklicht op de incidentele bezoeker

TV Noord: zaterdag 30 oktober 1999 om ca. 18.40 uur, met herhalingen ieder uur vanaf ca. 20.25 uur; TV Drenthe: zaterdag 30 en zondag 31 oktober 1999 om 18.30 uur

 

Medewerkers

Dr. Miranda Boorsma, cluster Marketing, Faculteit der Bedrijfskunde, tel. (050)363 34 59; Huub van `t Hek, operakenner; Thom van der Goot, directeur Stadsschouwburg en De Oosterpoort in Groningen

Productie

Meinoud Sportel en Hendrik-Jan van Telgen

Informatie

Fenneke Colstee, tel.(050)363 52 36

"Er zouden veel meer mensen naar toneelvoorstellingen moeten dan de vaste incrowd die nu 80% van de kaartjes koopt," stelt bedrijfskundige dr. Miranda Boorsma in de eerste Adams Appel van deze herfst. "Er zijn ieder jaar genoeg producties die geschikt zijn en het ook waard zijn om een groter publiek te bereiken."

Toneelkunst wordt niet voor niets gesubsidieerd. Toneel kan metaforen of nieuwe invalshoeken aanreiken die mensen kunnen helpen bij het omgaan met de (levens)vraagstukken in een samenleving of mensenleven. Schouwburgdirecteuren erkennen dit, maar richten niettemin hun theatermarketing voornamelijk op hun reeds goed ingevoerde, vaste publiek. Mede daardoor ontstaan nieuwe ontwikkelingen in deze kunstsector slechts in wisselwerking met de relatief kleine groep vaste bezoekers.

Miranda Boorsma ziet een groot potentieel publiek in de incidentele bezoeker; mensen die best twee tot drie keer per jaar naar een voorstelling zouden willen, maar geen tijd en/of geld overhebben voor meer.

Zij doet suggesties om met marketinginstrumenten deze groep over de drempel te halen. Ieder jaar zouden bijvoorbeeld enkele goed gelukte en aansprekende voorstellingen de kans moeten krijgen 'uitgespeeld' te worden. Dat betekent dat mensen, via bijvoorbeeld mond-tot-mond reclame enthousiast gemaakt, alsnog terecht kunnen bij een reprise-voorstelling in hun woonomgeving. Een goede voorlichting vooraf, tips voor 'instap'-toneelstukken of zelfs een cursus zijn ook duwtjes in de goede richting.

Thom van der Goot, directeur Stadsschouwburg en cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen, heeft inmiddels plannen om de theaterdrempel voor een groter publiek te verlagen.

Operakenner Huub van 't Hek geeft al jaren in Groningen cursussen voor aankomende en gevorderde operabezoekers. Hij is enthousiast. Presentator Frank den Hollander bezoekt Van 't Heks eerste les in het nieuwe theaterseizoen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:08