Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

03 - Borstvoeding beter dan bekend

Datum en tijd TV Noord: 20 april 1999, 18.50 uur, en vanaf 20.35 uur ieder uur herhaling; TV Drenthe: 24 en 25 april 1999, 18.30 uur

Onderwerp Borstvoeding beter dan bekend
M.m.v. prof.dr. P.J.J. Sauer, Kindergeneeskunde, RUG, tel. (050)361 24 70 (werk); mw. A. Willemsma, vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Programmamakers Meinoud Sportel en Hendrik Jan van Telgen
Presentator Frank den Hollander
Informatie Fenneke Colstee, tel. (050)363 52 36

Dat borstvoeding nóg beter is dan men al wist, wordt steeds duidelijker. Moedermelk verkleint bijvoorbeeld niet alleen de kans op astma, later, maar zij lijkt ook hart- en vaatziekten te kunnen voorkomen. Veel onderzoek is er nog nodig, maar professor Sauer, hoogleraar kindergeneeskunde aan de RUG, raadt aan zo mogelijk borstvoeding te geven tot de baby een half jaar is. Daarna gaan wellicht de schadelijke effecten van pcb's en dioxines, op de ontwikkeling van het kind, de gunstige overschaduwen. Zoals biologen in het oerwoud nog steeds onbekende soorten planten of dieren ontdekken, zo treffen onderzoekers in moedermelk steeds meer nieuwe stoffen aan. De natuur is moeilijk na te bootsen. Hoogwaardige flesvoeding bevat zo'n twintig verschillende nuttige stoffen. In borstvoeding heeft men nu al weet van ongeveer 200 componenten; maar van lang niet alle is het effect op de zuigeling bekend. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat het hoge cholesterolgehalte in borstvoeding voorkómt dat op volwassen leeftijd schadelijk veel eigen cholesterol wordt aangemaakt. De preciese invloed van moedermelk op de zeer complexe vethuishouding is echter lastig bloot te leggen. Als moeder, kraamverpleegkundige, aankomend lactatiedeskundige en lid van de vereniging 'Borstvoeding Natuurlijk' is ook Anja Willemsma een warm pleitbezorgster voor borstvoeding. Omdat het zelf zogen in onze maatschappij niet meer vanzelfsprekend is, geeft zij cursussen over borstvoeding aan jonge moeders. Frank den Hollander draait een middagje mee.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:08