Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Hertogh, prof.dr. Marc

Marc Hertogh
Marc Hertogh

Marc Hertogh (1968) is hoogleraar Rechtssociologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde rechten in Leiden en is daar in 1997 gepromoveerd. Voor zijn benoeming in Groningen in 2005 werkte hij als postdoc en als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Tilburg. Hertoghs onderzoek is onder meer gericht op de maatschappelijke beleving van recht en rechtsstaat. Andere thema’s in zijn onderzoek zijn: de maatschappelijke effecten van wetgeving; (de gevolgen van) rechtspleging en geschilbeslechting. Hij verricht daarnaast regelmatig onderzoeks- en adviesopdrachten voor derden. Hertogh was daarnaast staflid van de Parlementaire Enquetecommissie Opsporingsmethoden (cie. Van Traa) en lid van de commissie 'Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat', ingesteld door de minister van Justitie.

In 2019 presenteerde een onderzoekscommissie onder leiding van Hertogh een rapport over de positie van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de vraag of het WODC wel onafhankelijk kan werken binnen het departement. Volgens de onderzoekers is de onafhankelijkheid 'geschaad'. Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig om wetenschappelijke onderzoeken te beïnvloeden.

Hertogh en zijn onderzoeksgroep deden met een onderzoeksvoorstel mee aan de pitch om het onderzoek te mogen uitvoeren dat de RUG ter gelegenheid van haar 400-jarig aanbiedt. In deze video vertelt Hertogh meer over het onderzoek.

Eerder in het nieuws

RUG-artikel
RUG-artikel

Contact en meer informatie

Zie de medewerkerspagina

Publicaties

2019

Hertogh, M. L. M., Peters, M. M. C. G., van der Zande, A. N., & de Graaf, G. (2019). Ongemakkelijk onderzoek: Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid. Den Haag: Onderzoekscommissie WODC II.

2018

Hertogh, M. (2018). Nobody's Law: Legal Consciousness and Legal Alienation in Everyday Life. (Palgrave Socio-Legal Studies). London: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-60397-5
Hertogh, M., Batting, M., Boxum, C., Struiksma, N., & Veen, C. (2018). "Zegt u het eens, wat wilt u van de rechter?": Evaluatie van de pilot Spreekuurrechter. (Research Memoranda; Vol. 13, No. 4). Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.
Hertogh, M., & Kirkham, R. (Eds.) (2018). Research Handbook on the Ombudsman. (Research Handbooks in Law and Politics ). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hertogh, M. (2018). Daniel Blake, de Nationale ombudsman en herstel van vertrouwen in de overheid. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 25(4), 158-162. [NTB 2018/25].
Hertogh, M. (Ed.), Bantema, W., Weyers, H., Winter, H., & de Winter, P. (2018). Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hertogh, M., & Bantema, W. (2018). Handhaving en naleving. In M. Hertogh (Ed.), Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de sociale zekerheidswetgeving (pp. 69-91). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hertogh, M., & Kirkham, R. (2018). The Ombudsman and Administrative Justice: From Promise to Performance. In M. Hertogh, & R. Kirkham (Eds.), Research Handbook on the Ombudsman (pp. 1-15). (Research Handbooks in Law and Politics). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hertogh, M., & Kirkham, R. (2018). An Agenda for Future Research: Towards a General 'Ombuds-Science'. In M. Hertogh, & R. Kirkham (Eds.), Research Handbook on the Ombudsman (pp. 508-516). (Research Handbooks in Law and Politics ). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hertogh, M., & Kirkham, R. (2018). The Past, Present and Future of Ombudsman Scholarship. Paper presented at Annual Meeting on Law and Society, Toronto, Canada.
Hertogh, M., & Bantema, W. (2018). Slimme handhaving in de sociale zekerheid: Lessen uit een landelijke enquete onder uitkeringsgerechtigden. Beleid en Maatschappij, 45(5), 362-390.
Hertogh, M. (2018). Slimme handhaving in de sociale zekerheid: synthese. In M. Hertogh (Ed.), Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving (pp. 15-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hertogh, M. (2018). Waarom is de ombudsman nog geen vertrouwensman? Rechtssociologische aantekeningen bij Hubeau's analyse van het mattheuseffect. In I. Opdebeek, S. Rutte, E. Van Zimmeren, & D. Vermeir (Eds.), Voor recht, rechtvaardigheid en Camus: Liber Amicorum Bernard Hubeau Die Keure (B&E).

2017

Hertogh, M. (2017). De grensoverschrijdende ombudsman: Effectiviteit en legitimiteit in internationaal onderzoek. Tijdschrift voor Klachtrecht, 13(3), 3-5.

2016

Hertogh, M., & Kurkchiyan, M. (2016). "When Politics Comes into Play, Law is No Longer Law": Images of Collective Legal Consciousness in the UK, Poland and Bulgaria. International Journal of Law in Context, 12(4), 404-419. https://doi.org/10.1017/S1744552316000185
Hertogh, M. (2016). Your rule of law is not mine: rethinking empirical approaches to EU rule of law promotion. Asia Europe Journal, 14(1), 43-59. https://doi.org/10.1007/s10308-015-0434-x
Hertogh, M. (2016). Rethinking Lawmaking and Public Trust: Five Lessons From the Low Countries. In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 243-253). (Governance & Recht; Vol. 14). The Hague: Eleven International Publishing.

2015

Hertogh, M. (2015). Rechters tussen Brussel en het BW. In R. Baas, T. Havinga, M. Laemers, & H. den Tonkelaar (Eds.), Rechtspleging en rechtsbescherming: Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen (pp. 175-186). Deventer: Wolters Kluwer.
Hertogh, M. (2015). Cracks in the Mirror: Does European Law and Society Research Still Reflect European Society? Recht der Werkelijkheid, 35(1), 92-97.
Hertogh, M. (2015). What Moves Joe Driver? How Perceptions of Legitimacy Shape Regulatory Compliance among Dutch Traffic Offenders. International Journal of Law, Crime and Justice, 43(2), 214-234. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2014.09.001

2014

Hertogh, M., Schudde, L. T., & Winter, H. (2014). Ook voor kritische recensenten geldt: geen woorden, maar daden. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 110-113.
Hertogh, M. (2014). No Justice, No Peace! Conceptualizing Legal Alienation in the Aftermath of the Trayvon Martin Case. In R. Nobles, & D. Schiff (Eds.), Law, Society and Community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterell (pp. 187-206). Aldershot: Ashgate Publishing.
Winter, H., Couwenberg, O., & Hertogh, M. (2014). Access to Legal Services for Small and Medium-Sized Businesses. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries (pp. 123-139). Cambridge: Intersentia Ltd.
Hertogh, M. (2014). Van hoera-instituut tot luis in de pels: Acht jaar Alex Brenninkmeijer als Nationale Ombudsman. Nederlands Juristenblad NJB, 89(1), 25-31. [1].

2013

Hertogh, M. L. M. (2013). Van "Hoevelaken-doctrine" naar "jurisprudence of consequences". Ars Aequi, 62(2), 96-98. [AA20130096].
Hertogh, M. L. M., Schudde, L. T., & Winter, H. B. (2013). Geen woorden maar daden: De invloed van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders. Recht der Werkelijkheid, 34(2), 89-112.
Hertogh, M. L. M. (2013). Why the Ombudsman Does Not Promote Public Trust in Government: Lessons from the Low Countries. Journal of Social Welfare and Family Law, 35(2), 245-258. https://doi.org/10.1080/09649069.2013.800291
Hertogh, M. L. M. (2013). Effecten en effectiviteit van rechtspleging. In E. R. Muller , & C. P. M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke Macht: Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (2 ed., pp. 301-322). Deventer: Kluwer.
Hertogh, M. L. M. (2013). A Sociology of the Rule of Law: Why, What, Where? And Who Cares? Recht der Werkelijkheid, 34(1), 42-46.

2012

Hertogh, M. L. M. (2012). Camera obscura in de rechtszaal. Rechtstreeks, 9(1), 9-10.
Hertogh, M. L. M. (2012). Mind the (New) Gap: A Selective Survey of Current Law and Society Research in the Netherlands. International Journal of Law in Context, 8(1), 137-153.
Hertogh, M. L. M. (2012). Een betere klachtenprocedure vergroot het vertrouwen in de rechtspraak. Nederlands Juristenblad, 87(11), 742.
Hertogh, M. L. M. (2012). Rescuing Living Law From Jurisprudence. Jurisprudence. An International Journal of Legal and Political Thought, 3(1), 135-152.
Hertogh, M. L. M. (2012). Scheidende machten: De relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak (Nieuwspoort-rapport 2012). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hertogh, M. L. M. (2012). The Curious Case of Dutch Legal Culture: A Reassessment of Survey Evidence. In D. Nelken (Ed.), Using Legal Culture (pp. 189-217). London: Wildly, Simmonds & Hill Publishing.
Hertogh, M. L. M. (2012). The Curious Case of Dutch Legal Culture: A Reassessment of Survey Evidence. Journal of Comparative Law, 5(2), 146-168.
Hertogh, M. L. M., Winter, H. B., & Schudde, L. T. (2012). Een factuurtje uit Leeuwarden: De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren. (9 ed.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.

2011

Hertogh, M. L. M. (2011). Hervorming rechtspraak niet aan rechters alleen overlaten. Trouw.
Hertogh, M. L. M., & Weyers, H. A. M. (Eds.) (2011). Recht van onderop: Antwoorden uit de rechtssociologie. Nijmegen: Ars Aequi.
Nowak, T., Amtenbrink, F., Hertogh, M. L. M., & Wissink, M. H. (2011). National judges as European Union Judges: Knowledge, Experiences and Attitudes of Lower Court Judges in Germany and the Netherlands. Den Haag: Eleven International Publishing.
Hertogh, M. L. M. (2011). Wat weten en vinden burgers van het recht? In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 287 - 300). Nijmegen: Ars Aequi.
Hertogh, M. L. M. (2011). Loyalists, cynics and outsiders: Who are the critics of the justice system in the UK and the Netherlands? International Journal of Law in Context, 7, 31 - 46. [1]. https://doi.org/10.1017/s174455231000039x
Hertogh, M. L. M., & Weyers, H. A. M. (2011). Recht van onderop: het perspectief van de rechtssociologie. In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 11 - 16). Nijmegen: Ars Aequi.

2010

Hertogh, M. L. M. (2010). Burgerbeelden in het klachtrecht: waarom klachtprocedures niet leiden tot herstel van vertrouwen. In M. Laemers, & A. Brenninkmeijer (Eds.), Visies op klachtrecht (pp. 49 - 63). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Hertogh, M., & Meij, M. V. D. (2010). Het beste van twee werelden: Publieke en private belangen door de ogen van de burger. In Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? (pp. 53-69). Antwerpen.
Hertogh, M. L. M. (2010). Through the Eyes of Bureaucrats: How Front-Line Officials Understand Administrative Justice. In M. Adler (Ed.), Administrative Justice in Context (pp. 203 - 225). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Hertogh, M. L. M. (2010). Crime and Custom in the Dutch Construction Industry. Legisprudence:International Journal for the Study of Legislation, 4(3), 307 - 326.
Hertogh, M. L. M. (2010). Coerzione, Cooperazone e Controllo: Capiri il Policy Impact dei Tribunali Amministrativi e dell' Ombudsman nei Paesi Bassi. In Il Difensore Civico e la Burocrazia. Diritto, Discrezionalita e Controllo (pp. 95 - 120). Milano/Udine: Mimesis Edizione.
Hertogh, M. L. M. (2010). Opschudding over handen schudden: De commissie Gelijke Behandeling vanuit 'consumentenperspectief'. In N. H. N. Doornbos, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten (Liber amicorum prof.dr. J.F. Bruinsma). Negenendertig door de rechtssociologie geinspireerde annotaties. (pp. 63 - 69). Deventer: Kluwer.

2009

Hertogh, M. L. M. (2009). Burgers zijn gematigd positief over marktwerking. Dagblad van het Noorden.
Hertogh, M. (2009). What's in a handshake? lLgal equality and legal consciousness in the Netherlands. Social & legal studies, 18(2), 221-239. https://doi.org/10.1177/0964663909104191
Hertogh, M. L. M. (2009). Deze rechtsstaat kan slecht tegen kritiek. Nederlands Juristenblad, 84(29), 1482.
Weyers, H. A. M., & Hertogh, M. L. M. (2009). Legitimiteit tussen retoriek en realiteit. Openbaar Bestuur, 19(6/7), 29 - 33.

2008

Hertogh, M. L. M. (2008). Grondwet is geen maizena. NRC Handelsblad.
Hertogh, M. L. M. (2008). De zaak-Holloway illustreert vijf knelpunten in ons rechtsgevoel. NRC-Handelsblad.
Hertogh, M. L. M. (2008). Bedenkingen bij de Grondwet als bindmiddel. Bestuurswetenschappen, 62(13), 91 - 101.
Hertogh, M. L. M. (2008). From "Men of Files" to "Men of the Senses": A Brief Characterization of Eugen Ehrlich's Sociology of Law. In M. Hertogh (Ed.), Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich (pp. 1 - 17). (Oñati International Series in Law and Society). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Hertogh, M. L. M. De rechtsstaat maken we samen.
Hertogh, M. L. M. (2008). Grondwet is geen maizena. In M. Knapen (Ed.), De levende Grondwet (pp. 13-16). Tilburg: Celsus Juridische uitgeverij.
Hertogh, M. L. M. (2008). Recht en politiek: contouren van een overtuigingscrisis. Nederlands Juristenblad, 83(13), 765 - 766.
Hertogh, M. L. M. (2008). Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich. Oxford: Hart Publishing Ltd.
Hertogh, M. L. M. (2008). Het profiel van de klager. Tijdschrift voor Klachtrecht, 4(1), 1 - 2.
Hertogh, M. L. M. (2008). De Nederlandse rechtssociologie en de mist van de wetgever. Recht der Werkelijkheid, 29(2), 79 - 87.
Hertogh, M. L. M. (2008). What is Non-State Law? Mapping the Other Hemisphere of the Legal World. In J. van Schooten & J.M. Verschuren (Ed.), International Governance and Law: State Regulation and Non-State Law (pp. 11 - 13). Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar Publishing.

2007

Hertogh, M. L. M. (2007). Van bloedeloze naar beeldende rechtsstaat: over nieuwe dromen van rechtvaardig bestuur. Bestuurskunde, 16(1), 37 - 45.
Hertogh, M. L. M., & van Gestel, R. (2007). What is regulatory pressure? An exploratory study of the international literature. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie.
Weyers, H. A. M., & Hertogh, M. L. M. (2007). Legitimiteit betwist: een verkennend literatuuronderzoek naar de ervaren legitimiteit van het justitieoptreden. Den Haag/Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Hertogh, M. L. M. (2007). Wie klaagt bij de Nationale ombudsman? Een empirisch onderzoek naar het normatieve profiel van verzoekers. In Werken aan behoorlijkheid (pp. 199 - 221). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2006

Hertogh, M. L. M. (2006). Rechtsvervreemding: tussen rechtsstaat en rechtsgevoel. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hertogh, M. L. M. (2006). Geef burgers sleutelrol bij Grondwet. NRC-Handelsblad.
Hertogh, M. L. M. (2006). Www.id-nee. Protest op internet en de Wet op de uitgebreide identificatieplicht. In Bart van Klink, & Nicolle Zeegers (Eds.), Hoe maakbaar is veiligheid? Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht (pp. 87 - 98). Breda: Papieren Tijger.
Hertogh, M. L. M. (2006). Effecten en effectiviteit van rechtspleging. In E.R. Muller, & C.P.M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke macht: Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (pp. 433 - 454). (Orde en Veiligheid). Deventer: Kluwer.
Hertogh, M. L. M., & van Gestel, R. (2006). Wat is regeldruk? Een verkennende internationale literatuurstudie. Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
Hertogh, M. L. M. (2006). Kenbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en effectiviteit van de AWBG. In M.L.M. Hertogh, & P.J.J. Zoontjens (Eds.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. (pp. 251 - 370). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
Hertogh, M. L. M., & Zoontjens, P. J. J. (2006). Gelijke behandeling: principes en praktijken. Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
Hertogh, M. L. M. (2006). Bier werkt beter dan koffie: over de bestuurlijke beleving van het gelijkheidsbeginsel. In P.L. Meurs, E.K. Schrijvers, & G.H. de Vries (Eds.), Leren van de praktijk: gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid (pp. 19 - 40). Amsterdam: University of Amsterdam.

2005

Hertogh, M. L. M. (2005). Een heilig huisje voor profaan recht. Nederlands Juristenblad, 80(42), 2204 - 2204.
Hertogh, M. L. M. (2005). Van naleving naar beleving van recht: bouwwereld en bouwfraude vanuit een rechtssociologisch perspectief. In T. Barkhuysen, W. den Ouden, & J.E.M. Polak (Eds.), Recht realiseren: bijdragen rond het thema adequate naleving van regels. (pp. 51 - 68). Deventer: Kluwer.
Hertogh, M. L. M. (2005). The social making and social working of legislation. In N. Zeegers, W. Witteveen, & B. van Klink (Eds.), Social and symbolic effects of legislation under the rule of law (pp. 163 - 181). Lewiston: Edwin Mellen Press.
Hertogh, M. L. M. (2005). "Geen gezeik, iedereen gelijk!", Tilburgse rechtenstudenten onderzoeken de maatschappelijke betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Nederlands Juristenblad, 80(30), 1565 - 1566.
Laatst gewijzigd:24 januari 2019 14:34
printView this page in: English