Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Hertogh, prof.dr. Marc

Marc Hertogh
Marc Hertogh

Expertise

Maatschappelijk vertrouwen in recht(spraak), rechtssociologie

Curriculum vitae

Marc Hertogh (1968) is hoogleraar Rechtssociologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde rechten in Leiden en is daar in 1997 gepromoveerd. Voor zijn benoeming in Groningen in 2005 werkte hij als postdoc en als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Tilburg. Hertoghs onderzoek is onder meer gericht op de maatschappelijke beleving van recht en rechtsstaat. Andere thema’s in zijn onderzoek zijn: de maatschappelijke effecten van wetgeving; (de gevolgen van) rechtspleging en geschilbeslechting. Hij verricht daarnaast regelmatig onderzoeks- en adviesopdrachten voor derden. Hertogh was daarnaast staflid van de Parlementaire Enquetecommissie Opsporingsmethoden (cie. Van Traa) en lid van de commissie 'Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat', ingesteld door de minister van Justitie.

Hertogh en zijn onderzoeksgroep deden met een onderzoeksvoorstel mee aan de pitch om het onderzoek te mogen uitvoeren dat de RUG ter gelegenheid van haar 400-jarig aanbiedt. In deze video vertelt Hertogh meer over het onderzoek.

Video

Eerder in het nieuws

Contact en meer informatie

Zie de medewerkerspagina

Laatst gewijzigd:29 juni 2018 09:33
printOok beschikbaar in het: English