Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwspoort-rapporteur prof. dr. Marc Hertogh: 'Rechtspraak en politiek hebben belang bij tegenstelling'

06 december 2012

De toegenomen tegenstellingen tussen rechtspraak en politiek in de afgelopen jaren zijn in het belang van beide instituties. Dat stelt hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh in zijn verslag als de jaarlijkse rapporteur van perscentrum Nieuwspoort, dat hij woensdag 28 november presenteerde bij de Kees Lunshof-lezing. Door elkaar vaker te bekritiseren over bepaalde wetsvoorstellen of rechterlijke uitspraken willen politiek en rechtspraak volgens Hertogh bevestigen dat ze er als belangrijke maatschappelijke institutie nog steeds toe doen. Buiten de media om denken rechters en politici genuanceerder over elkaar, aldus de rapporteur. “De soep wordt minder heet gegeten dan hij wordt opgediend.”

Hertogh treedt als de vijfde speciaal rapporteur van het Haagse perscentrum Nieuwspoort in de voetsporen van bekende voorgangers. Met name journalist Joris Luyendijk maakte in 2010 naam met het boekje ‘Je hebt het niet van mij, maar...’, een onthullende analyse van de nauwe belangenverstrengeling tussen politici, journalisten, voorlichters en lobbyisten op en rond het Binnenhof. Hoogleraar Hertogh koos de relatie tussen politiek en rechtspraak als thema. In de zomer van dit jaar sprak hij met rechters en politici, bezocht hij vergaderingen van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie en bestudeerde hij relevante literatuur.

Een kort verslag (+ enkele foto's), zie ook nieuwsbericht op rechtspraak.nl. Trouw: 29 november

Meer informatie over het boek "Scheidende machten" op de site van de uitgever.
Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 10:18

Meer nieuws