Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsPeople and perspectivesOpinion

Opinie 11: 'Classificatiesysteem moet verkeersdeelname onder invloed van medicijnen tegengaan'

Er vinden veel ongelukken plaats doordat bestuurders onder invloed zijn van bepaalde geneesmiddelen. Daarom moet er een classificatiesysteem komen, zodat artsen en apothekers kunnen kiezen voor alternatieven die de rijvaardigheid minder beïnvloeden. Dat vindt Han de Gier, hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Er is nu veel aandacht voor drugs in het verkeer, terwijl medicijngebruik een bijna net zo groot probleem is,' zegt De Gier.

 

Uit recent onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers­veiligheid) naar verkeersongevallen blijkt dat 5% van de ernstig gewonde bestuurders onder invloed is van benzodiazepines (slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium). Ter vergelijking: voor alleen drugs is dat percentage 7%. Daarbij komt dat het percentage voor medicijngebruik bij ongevallen hoger zal zijn dan 5%, omdat er bij het onderzoek van de SWOV voornamelijk naar benzodiazepines is gekeken. 'Maar benzodiazepines zijn de grootste boosdoeners, omdat het verslavende middelen zijn en mensen ze vaak voor lange tijd slikken.'

 

Voorlichting

Er wordt volgens De Gier te weinig voorlichting gegeven over de invloed van sommige geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 'In de regel wordt er via een gele sticker op de verpakking een waarschuwing gegeven, maar het merendeel van de mensen negeert dit en is niet bereid aanpassingen te doen qua verkeersdeelname.' Mensen moeten zich dus beter bewust worden van de gevaren die sommige medicijnen met zich meebrengen in het verkeer. 'Daarom gaat de overheid binnenkort beginnen met een grote publiekscampagne over dit onderwerp.'

 

Classificatiesysteem

Ook artsen en apothekers zijn zich bewust van het probleem. Maar ze hebben volgens De Gier te weinig informatie en hulpmiddelen om er echt iets aan te doen. 'Er moet daarom een beter waarschuwingssysteem komen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een classificatiesysteem, waarin medicijnen ingedeeld worden naar hun effecten op de rijvaardigheid. Daardoor kunnen artsen en apothekers kiezen voor medicijnen die de rijvaardigheid minder beïnvloeden. Landen als België, Frankrijk, Duitsland en Spanje maken daar al gebruik van.'

 

Bijsluiters

De Gier vindt dat bijsluiters nu nog te weinig informatie bevatten om goed te kunnen kiezen. En dat terwijl veel potentieel gevaarlijke medicijnen - in opdracht van de farmaceutische industrie - uitgebreid getest worden op hun effecten op rijvaardigheid. 'Maar deze resultaten worden niet vertaald naar de bijsluiter. In plaats daarvan worden er te algemene waarschuwingen gegeven.' Ook op het gebied van het strafrecht kunnen er dingen verbeterd worden. De Gier: 'Volgens de wegenverkeerswet is het onder invloed zijn van geneesmiddelen in het verkeer strafbaar, maar in de praktijk worden er zelden mensen vervolgd omdat de wet niet aangeeft, zoals bij alcohol, welke hoeveelheden strafbaar zijn.'

 

Europees project

Er is ook meer onderzoek nodig. De Gier is daarom blij met een groot Europees project – dat onlangs van start is gegaan - waarin onderzoek gedaan wordt naar geneesmiddelen en rijvaardigheid. 'Wij van de RUG doen daar ook aan mee met twee promovendi. Een promovendus gaat onderzoeken hoe de informatieverstrekking naar artsen en apothekers verbeterd kan worden. De ander gaat de gegevens over afgeleverde geneesmiddelen afkomstig van apothekers koppelen aan gegevens over verkeersongevallen, zodat we risico's van medicijnen beter in kaart kunnen brengen.'

 

Curriculum vitae

Prof.dr. Han de Gier is sinds november 2003 hoogleraar Farmaceutische patiëntenzorg bij de Rijksuniversiteit Groningen. De Gier studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1980 op een onderzoek naar de invloed van geneesmiddelengebruik op de rijvaardigheid. Op dat gebied is hij nog steeds actief in verschillende werkgroepen en internationale commissies. Daarnaast werkt hij als adviseur op het gebied van automatisering van kennis over geneesmiddelen en is hij hoofdredacteur van "Commentaren medicatiebewaking". /EvL

 

Noot voor de pers

Prof.dr. Han de Gier. Tel. (050)363 7881 (werk), e-mail: j.j.de.gier rug.nl  of degiercs wxs.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:10