Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 25

24 juni 2015

Video: Landschapsbiografie van de Drentsche Aa

Theo Spek en Hans Elerie bij de Drentsche Aa
Theo Spek en Hans Elerie bij de Drentsche Aa

Op 2 juli verschijnt de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, het enige nationale landschap met een combinatie van natuur, landbouw en levende dorpen. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis en directeur van het Kenniscentrum Landschap bij de Faculteit der Letteren, en historisch geograaf Hans Elerie hebben veel bijgedragen aan dit boek. › unifocus

Oratie: Beter en meer met suikers

Darmbacteriën - Foto: Kennislink
Darmbacteriën - Foto: Kennislink

Vetzucht en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen worden aan toegenomen suikerverbruik toegeschreven. Wat nauwelijks aan de orde komt is dat men hier een specifiek type suiker bedoelt. Niet alle suikers zijn slecht. Sterker, we moeten juist meer suikers eten én op een betere manier, stelt Paul de Vos in zijn oratie op 30 juni. De essentiële verteerbare suikers die de 100 triljoen bacteriën in ons maagdarmkanaal voeden worden in het Westen niet meer voldoende gegeten. Met als gevolg dat het maagdarmkanaal van mensen in Westerse landen minder soorten goedaardige bacteriën bevatten. Waarschijnlijk is er een verband tussen de verminderde consumptie van door microbiota verteerbare suikers en de groeiende lijst van Westerse ziekten zoals astma, bepaalde allergieën en darmaandoeningen en. Dat moet anders, vindt De Vos. › lees verder


Promoties

Winterslaap leerschool voor betere orgaantransplantatie

Het is een mysterie dat wetenschappers al tijden fascineert: hoe kunnen dieren winterslaap houden, waarbij de stofwisseling vertraagt en de lichaamstemperatuur sterk daalt, zonder dat dit tot orgaanschade aan bijvoorbeeld de nieren leidt? George Dugbartey onderzocht het, en stelde opnieuw vast hoe belangrijk de rol van bepaalde waterstofsulfide-producerende enzymen is in dit proces. Deze bevindingen kunnen mogelijk helpen om getransplanteerde organen beter te beschermen tegen schade door onderkoeling. › lees verder

Nieuwe astmatest voor kinderen goed alternatief voor inspanningstest

De mannitoltest, een test waarbij poeder wordt geïnhaleerd om eventueel aanwezige ontstekingscellen te prikkelen, is een goede manier om uit te sluiten dat kinderen inspanningsastma hebben. Elin Kersten en haar UMCG-collega’s gebruikten de test als alternatief voor de inspanningstest, die niet alleen tijdrovend is en veel inspanning van de kinderen vergt, maar ook tot erge benauwdheid kan leiden. › lees verder

Gelaatsprothesen gaan langer mee met mondspoelmiddel

Het laagje micro-organismen dat zich onder een gelaats- of gezichtsprothese vormt, blijkt effectief te kunnen worden verminderd met behulp van antimicrobiële mondspoelmiddelen, concludeert Nina Ariani. Met deze simpele oplossing is het gebruik van antibiotica niet langer nodig, is er minder gevaar voor antibioticaresistentie, en gaan gelaatsprothesen langer mee. › lees verder

NIRS-methode helpt bij betere diagnose van levensbedreigende darmziekte voor premature baby’s

Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben een hoger risico om de ernstige darmziekte NEC te krijgen. Maar liefst veertig procent van hen overlijdt aan deze aandoening en er is nog geen betrouwbare methode om te voorspellen welke kinderen het hoogste risico lopen om de ziekte te ontwikkelen. Nynke Schat onderzocht een nieuwe veelbelovende methode (nabij-infrarood spectroscopie, NIRS) om die premature baby’s op te sporen die later NEC zullen ontwikkelen. Zij concludeert dat NIRS ook helpt om het beloop van de ziekte te voorspellen. › lees verder

Astma-aanval afremmen of niet ingrijpen in natuurlijke bescherming longen?

Pim-1, een eiwit dat een belangrijke rol speelt in de overleving van cellen, beschermt de cellen die onze luchtwegen bekleden tegen schadelijke effecten van sigarettenrook en huisstofmijt. Dat stelt UMCG-onderzoeker Maaike de Vries vast. Maar het eiwit blijkt een dubbele rol te spelen en is ook betrokken bij een verergering van virus-gerelateerde astmaklachten. Remming van het eiwit in het laboratorium bleek het vermenigvuldigen van virussen af te kunnen remmen. › lees verder

Relatie tussen sociaal-economische status, gezondheid en welzijn onderzocht

Mensen met een hogere opleiding, een betere baan of een hogere status leven langer en gezonder. Patrick Präg deed onderzoek naar de relatie tussen sociaal-economische status en gezondheid en welzijn met gegevens uit meer dan vijftig landen. Daarbij keek hij naar de multidimensionale aard van de sociaal-economische status met betrekking tot de objectieve indicatoren hiervan (opleiding, inkomen en beroep), maar nam ook de subjectieve beleving van sociaal-economische status en statusverschillen tussen artsen en patiënten mee. › lees verder

Verbeterde index om bankencrises te identificeren

Zhong Jing paste een bestaande index aan en gebruikte die om de data van een grote verzameling landen te analyseren, waarmee hij onder meer de dynamische relatie tussen wisselkoers- en bankencrises in 94 ontwikkelingslanden en opkomende landen tussen 1980-2010 onderzocht. Hij constateert dat wisselkoerscrises een sterke toestandsafhankelijkheid hebben, wat betekent dat landen die in het verleden een wisselkoerscrisis hebben meegemaakt een grotere kans hebben op een nieuwe wisselkoerscrisis. Dat geldt niet voor bankencrises. › lees verder

Financiële liberalisatie heeft voor- en nadelen voor ontwikkelingslanden

Silke Bumann onderzocht het effect van financiële liberalisering op economische groei, inkomensongelijkheid en financiële instabiliteit. Zij concludeert dat financiële liberalisatie ontwikkelingslanden zowel voor- als nadelen biedt. Liberalisatie bevordert waarschijnlijk de economische groei, maar leidt ook tot een grotere inkomensongelijkheid. In ontwikkelde landen bevordert financiële liberalisatie de groei waarschijnlijk niet, maar kan het wel leiden tot een meer gelijke verdeling van inkomen. Daarbij moet men zich realiseren dat financiële liberalisatie het financiële systeem instabieler kan maken, stelt Bumann. › lees verder

Verschillen tussen ‘scaffolding’ en samenwerkend leren onderzocht

Promotie Sri Wachyunni › lees verder

Individuen die binnen R&D-alliantie kennis delen zijn vooral extrinsiek gemotiveerd

Promotie Xiao Wang › lees verder

Succes microbiële invasies afhankelijk van diversiteit bestaande gemeenschap

Promotie Cyrus Mallon › lees verder

Oplossing voor niet-lineaire aansturing van robotteams

Promotie Fan Zhang › lees verder

Meer zicht in problemen rond software-architectuur

Promotie Zengyang Li › lees verder

Groeifactorsysteem angiopoietine-Tie2 voorspelt vooruitzichten nierpatiënten

Promotie Welmoet Westendorp › lees verder

Betere interpretatie van complexe kleurenbeelden

Promotie Jasper van de Gronde › lees verder


Diversen

Prijs beste Nederlandse onderwijskundige dissertatie voor Mayra Mascareño

RUG-onderzoeker Mayra Mascareño heeft de VOR-VFO dissertatieprijs 2014 gewonnen met haar proefschrift over de kwaliteit en aard van de interactie tussen leerkracht en kind bij het voorlezen en de effecten ervan op de verwerving van bepaalde typen taalbeheersing. › lees verder


Agenda

Open dag

Ocean Grazer open voor publiek

25 juni 2015

Morgenmiddag zijn bezoekers welkom bij een proefopstelling van de Ocean Grazer. De Ocean Grazer kan de energie van golven in de oceaan oogsten. Het platform, met een doorsnede van 400 meter en een hoogte van 230 meter, bestaat uit drijvende 'matten' die meebewegen met de golven. De op- en neergaande beweging drijft zuigers aan die water van een laag naar een hoog bassin pompen. Door het water van boven naar beneden te laten terugstromen via een turbine wordt stroom opgewekt. › lees verder

Open dag Terpencentrum

De oudste veenontginningen van Noord-Nederland

27 juni 2015

De afgelopen vier weken heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de provincie Fryslân, een opgraving uitgevoerd in het voormalige veengebied ten oosten van de wijk Blitsaerd in Leeuwarden. Hoewel de hier veronderstelde terp in de vorige eeuw al grotendeels is afgegraven, blijken in de top van de ondergrond nog interessante archeologische sporen aanwezig, vooral van de vroegste bewoning op deze plek. Tijdens de open dag op zaterdag 27 juni is de opgraving te bezichtigen. Er worden dan rondleidingen met uitleg gegeven door archeologen. Verder zijn allerlei vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd te bekijken. › lees verder

Symposium

‘Tussen Feit en Fictie. Adel in Europa en Nederland in de twintigste eeuw’

3 juli 2015

Tot voor kort was het onder historici gebruikelijk de Eerste Wereldoorlog te beschouwen als hèt breukpunt in de Europese adelgeschiedenis van de moderne tijd. Overal in Europa zouden voorgoed de lampen zijn gedoofd voor aristocraten met macht, faam en grootgrondbezit. Recent onderzoek van historici, sociologen en antropologen spreekt dit beeld tegen. Adel blijkt nog steeds een grote aantrekkingskracht te hebben en voordelen te bieden. Behalve op dit thema zullen de sprekers ingaan op zaken als adellijk erfgoed en herinnering én de populariteit van aristocratische families (met hun personeel) in fictie en historische dramareeks. › lees verder

Afsluiting academisch jaar

Zomerceremonie

3 juli 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen goes Noorderzon

Dit kan niet waar zijn! - Joris Luyendijk

21 Augustus 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen goes Noorderzon

Waarom angst vrezen? - Damiaan Denys

22 Augustus 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Down Under met Top Dutch (update)

  Na twee jaar hard werken stond het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...