Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 15

15 april 2015

Video: Negatief momentum hakt er bij sporters stevig in

unifocus

Het verspelen van een voorsprong heeft een flink negatieve invloed op de prestaties van sporters, concludeert sportpsycholoog Ruud den Hartigh in zijn promotieonderzoek. Het gevoel van eenheid binnen een leidend roeiteam neemt sterk af op het moment dat de tegenstander zichtbaar terrein wint. Tijdens een wedstrijd met zo’n ‘negatief momentum’ daalt de kracht van de roeislagen van het leidende team bovendien relatief snel. › unifocus

Nieuwe online cursus over de biologie van veroudering in juni van start

MOOC verouderingsbiologie

Het European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) van de RUG en en het UMCG start 1 juni met een gratis online cursus over verouderingsbiologie: ‘Why Do We Age? The Molecular Mechanisms of Ageing’. De Engelstalige cursus gaat in op vragen als: Waarom worden we ouder?, Is er een grens aan de menselijke levensverwachting? en Kunnen we onze levensduur verlengen? Deelnemers maken kennis met actuele theorieën en concepten uit de verouderingsbiologie en bestuderen de moleculaire processen die zich binnen verouderende cellen afspelen. › lees verder


Promoties

Omgaan met diversiteit op het werk

Wiebren Jansen onderzocht hoe organisaties het beste kunnen omgaan met diversiteit op de werkvloer. Specifiek richt hij zich op het begrip sociale inclusie, de mate waarin iemand zich geaccepteerd voelt en in staat wordt gesteld om zichzelf te kunnen zijn binnen de groep. Het blijkt dat de mate waarin een organisatie openstaat voor verschillen tussen medewerkers vooral van belang is voor minderheidsleden. Het negeren van verschillen tussen medewerkers is het meest effectief voor meerderheidsleden. Verder ervaren meerderheidsleden meer inclusie en staan zij positiever ten opzichte van diversiteitsinitiatieven wanneer deze expliciet benoemd worden in het beleid van een organisatie. › lees verder

Opzetten geïntegreerd betalingssysteem belangrijk voor Aziatische pendant EU

Donny Kusumo Wardhono onderstreept in zijn proefschrift het belang van het oprichten van één enkele markt binnen de ASEAN-regio onder de naam ASEAN Economic Community (AEC). Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het opzetten van een geïntegreerd betalingssysteem dat transacties tussen de lidstaten vergemakkelijkt en zo een geïntegreerde financiële markt binnen ASEAN mogelijk maakt. Het voorstel om een dergelijk systeem op te zetten is haalbaar en zinvol, aldus Kusumo Wardhono, ook met het oog op de ervaringen van andere handelsblokken zoals de EU met het systeem TARGET. › lees verder

Mannen associëren merken meer met status, vrouwen meer met aantrekkelijkheid

Mensen worden iedere dag blootgesteld aan merkproducten. Met de merken van kleding, auto’s en andere dingen waarmee wij ons omringen communiceren wij wie wij zijn. Cindy Ras onderzocht - vanuit een evolutionair perspectief - de effecten van blootstelling aan merken die een hoge status of hoge aantrekkelijkheid uitstralen op zelfperceptie en gedrag. Zij concludeert dat mannen zich in het algemeen meer laten intimideren door merken met een hoge status, terwijl vrouwen merken geassocieerd met een hoge aantrekkelijkheid zien als een bron van inspiratie. › lees verder

Geen algemeen traject naar de top bij sport, muziek of wetenschap

Het leveren van prestaties is een complex en dynamisch proces, waarbij psychologische-, lichamelijke- en omgevingsfactoren elkaar continue beïnvloeden en veranderen. Het is daarom moeilijk om specifieke factoren te identificeren die prestatieprocessen in de sport, muziek of wetenschap verklaren. Ruud den Hartigh richtte zich op het begrijpen van prestatieprocessen vanuit het complexe samenspel tussen allerlei factoren. › lees verder. Zie ook de › unifocusvideo

Kankerpatiënten meer als individu benaderen voor juiste psychologische zorg

Om patiënten met kanker betere psychologische zorg te kunnen leveren, zou onderzoek naar hoe deze zorg vorm moet krijgen zich moeten richten op subgroepen. Mensen met kanker reageren namelijk heel verschillend op de psychologische zorg die zij krijgen, en soms helpt psychologische zorg zelfs helemaal niet. Dat concludeert Lei Zhu in haar promotieonderzoek. › lees verder

Leeftijd patiënt beïnvloedt bereidheid om extra medicijnen te gebruiken

Oudere patiënten die al meerdere medicijnen gebruiken, zijn minder bereid extra medicijnen aan hun dagelijkse hoeveelheid toe te voegen dan jongere patiënten. Dat ontdekte Sieta de Vries in een onderzoek onder patiënten met type 2 diabetes. › lees verder

Oorzaak gevonden van zwangerschapsgerelateerde hartafwijking PPCM

Het is een zeldzame, maar levensbedreigende aandoening waarover nog veel onduidelijk is: peripartum cardiomyopathie (PPCM), een hartafwijking die tijdens of kort na de zwangerschap ontstaat bij de moeder, met als gevolg dat het hart niet meer goed kan pompen. Door de DNA-volgorde van genen te bestuderen, concludeert Anna Posafalvi dat een veelvoorkomende oorzaak van deze aandoening een afwijkende genetische samenstelling is van een belangrijke component van de hartspierpomp. › lees verder

Bijstellingen geen taalkundige buitenbeentjes

Tijdens een gesprek geeft een spreker vaak extra en ondergeschikte informatie over de persoon of het onderwerp van gesprek. Deze onderschikte informatie wordt vaak overgebracht met zogenaamde bijstellingen, zoals ‘mijn buurman’ in de zin ‘Jan, mijn buurman, is een aardige man’. Deze bijstellingen worden over het algemeen behandeld als taalkundige buitenbeentjes, met unieke structurele en betekenisgerelateerde eigenschappen. James Griffiths beargumenteert echter dat, als we beter kijken, de op het eerste gezicht vreemde eigenschappen van bijstellingen verklaard kunnen worden door elementaire en algemeen bekende taalkundige processen. › lees verder

Betere regelmethoden voor besturen van robots

De moderne maatschappij vraagt naar robotsystemen die complexe taken kunnen uitvoeren onder verschillende omstandigheden. De steeds hogere eisen vanuit de industrie, hogere standaards en toepassingen in opkomende gebieden zoals huishoudelijke toepassingen (domotica) en mobiele robots, vereisen intelligente systemen die snel en nauwkeurig zijn. In zijn proefschrift beschrijft Mauricio Muñoz Arias de ontwikkeling van nieuwe regelmethoden voor niet-lineaire mechanische systemen volgens de energiegebaseerde benadering. › lees verder

Hoe wiskundedocenten leren via docentennetwerk

In de afgelopen twintig jaar zijn er in Nederland een aantal onderwijshervormingen in het voortgezet onderwijs ingevoerd, met als doel om de effectiviteit en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Martha Witterholt raakte geïnteresseerd in de uitdagingen die hervormingen met zich meebrengen voor de professionalisering van docenten. › lees verder

Wiskunde maakt netwerken in complexe data zichtbaar

Abdolreza Mohammadi › lees verder


Diversen

Dissertatieprijs van 10.000 dollar voor Harm Brouwer

Harm Brouwer heeft de Amerikaanse Robert J. Glushko dissertatieprijs gewonnen voor baanbrekend onderzoek in Cognitive Science. De prijs, waaraan een geldbedrag van 10.000 dollar verbonden is, wordt 23 juli uitgereikt in Pasadena, Californië. Brouwer promoveerde vorig jaar cum laude aan de RUG op een onderzoek naar het begrijpen van taal. Hij ontwikkelde een wiskundig model om de responsen van het brein op talige stimuli te kunnen voorspellen en formuleerde een nieuwe theorie die tot nu toe zeer succesvol is gebleken bij het verklaren van experimentele uitkomsten. › lees verder

Journalist Gerard Jacobs spreekt over Siberië en het lot van de oorspronkelijke bevolking

Meer dan 15 jaar reisde journalist Gerard Jacobs door Siberië. Hij zag hoe de Sovjet-Unie ineenstortte en de bewoners van Siberië op de puinhopen van de communistische heilstaat een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. Op 20 april blikt hij in een lezing terug op zijn reizen en vertoont fragmenten uit de documentaires 'Goud, verloren in Siberië' en 'Stalin had een brug beloofd', waarvoor hij een Gouden Kalf kreeg. › lees verder

Presentatie themanummer Noorderbreedte over duurzaamheid

Het tijdschrift Noorderbreedte wijdt een themanummer aan het RUG-speerpunt 'sustainable society', ingaand op de vraag hoe de wetenschap kan bijdragen aan een duurzame samenleving. Deze speciale uitgave, gemaakt in samenwerking met de RUG, wordt morgen gepresenteerd in Het Paleis in Groningen. › lees verder


Agenda

Oratie Hein Wolswijk

Plegen en/of deelnemen

21 april 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen i.s.m. faculteit Wijsbegeerte

Acting and Thinking Together - Michael Bratman

21 april 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

Religie & geweld - Pieter Nanninga, Dick de Boer en Menno Gerkema

23 april 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Dit kan niet waar zijn!

Over bankiers - Joris Luyendijk en coreferent Boudewijn de Bruin

23 april 2015lees verder

Conferentie

ESN International Student Conference Groningen: The Dutch Dream

24 april 2015lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Gronings Solar Racing team van start in Australië

  Na twee jaar hard werken staat het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...