Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 11

18 maart 2015

Ook positieve effecten van blozen

Mensen die veel blozen zijn meer afwachtend en minder assertief naar anderen toe, zelfs als ze niet blozen. Als ze wel bloosden ondervonden ze schaamte. Personen die weinig blozen ondervinden geen schaamte als ze blozen en lijken vooral te blozen in plezierige situaties. Met name in deze groep kan blozen dus mogelijk een positieve communicatieve functie hebben. Dit concluderen onderzoekers van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen in een artikel in het Open Access tijdschrift PLoS ONE. › lees verder

Video: Duurzame ontwikkeling te midden van enorme wildmigratie

Deze week in Unifocus mooie beelden van het onderzoek van hoogleraar Plantenecologie Han Olff in het Great Serengeti-Mara ecosysteem van Tanzania en Kenia. In nauwe samenspraak met de lokale bevolking gaat hij na wat de voordelen zijn op de lange termijn van een betere bescherming van de unieke biodiversiteit van de regio. › unifocus

Moderne lezing van de Koran wordt beïnvloed door hedendaagse vraagstukken

De Amerikaanse Clare Wilde is bij de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap begonnen als Rosalind Franklin Fellow. Haar onderzoek richt zich op de studie van de Koran en de Late Oudheid. Wilde: “Ik ben gefascineerd door vragen als: Hoe kunnen we de Koran horen zoals de eerste toehoorders dat deden? Welke talen, geschiedenis of profetische vertellingen moeten we daarvoor? En zelfs als het al mogelijk is om te weten hoe de Koran klonk voor de eerste toehoorders: is het voor de mens vandaag eigenlijk wel nodig om dat te weten? Want net zoals de renaissanceschilders scènes uit de Bijbel afbeeldden met landschappen die ze uit hun eigen omgeving kenden, wordt de moderne lezing van de Koran beïnvloed door hedendaagse vraagstukken.” › lees verder

Klasseninterventies helpen gedrag van kind met ADHD te verbeteren

Leraren kunnen het drukke en afgeleide gedrag van kinderen met ADHD verminderen door gericht in te grijpen, zo blijkt uit een grootschalige literatuurstudie van de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Psychologie. Het beste werkt een klasseninterventie waarbij gewenst gedrag wordt beloond in combinatie met corrigeren van ongewenst gedrag. Bovendien helpt het om deze kinderen te leren hun eigen gedrag te beoordelen of hoe ze een taak moeten aanpakken. Hun klasgenoten hebben ook baat bij deze aanpak. › lees verder

Veranderingen in elektriciteitsmarkt door duurzame energie

Voor een goede overgang naar duurzame energie in Europa, dienen de elektriciteitsmarkten ook van vorm te veranderen. Bijvoorbeeld omdat de levering van energie via zonnepanelen of windmolens minder betrouwbaar is, of tot grote prijsschommelingen kan leiden. Welke veranderingen van de elektriciteitsmarkt zullen het beste uitpakken? Machiel Mulder, bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt bijna twee ton subsidie van NWO om hiernaar onderzoek te doen. › lees verder


Promoties

Leefstijlaanpassing niet altijd nodig om eerder zwanger te worden

Vrouwen en mannen zonder vruchtbaarheidsproblemen hoeven niet helemaal te stoppen met roken of drinken om eerder zwanger te raken, zo blijkt uit onderzoek van Meike Mutsaerts onder 1.924 Drentse ouderparen. Maar uit veel onderzoek blijkt dat roken en alcoholgebruik schadelijk zijn voor de jonge zwangerschap. Dus, stelt Mutsaerts, zouden alle vrouwen die er een ongezonde leefstijl op nahouden voor de zwangerschap leefstijladvies moeten krijgen. Omdat vrouwen minder geneigd zijn om hun ongezonde leefstijl aan te passen als hun partner dit niet doet, is het volgens Mutsaerts van belang beide partners te betrekken in preconceptionele voorlichting. › lees verder

Computerkniemodel moet chirurg helpen bij knieoperatie

De ontwikkeling van een driedimensionaal computermodel moet de orthopedisch chirurg helpen om complexe knieoperaties, zoals een reconstructie van de voorste kruisband, beter af te stemmen op de individuele patiënt. Hendi Rachmat onderzocht wat er komt kijken bij het ontwikkelen van zo’n computermodel, van het bouwen van de modellen tot hun mogelijke rol in de praktijk. › lees verder

Nieuwe inzichten in genetische oorzaken van Coeliakie

Er is dringend behoefte aan betere diagnostische methoden en nieuwe behandelstrategieën voor Coeliakie, een ernstige vorm van darmontsteking als reactie op gluten in granen en graanproducten. Dat stelt Rodrigo Almeida, die nader onderzoek deed naar genetische varianten die een rol spelen bij het ontstaan van glutenallergie. › lees verder

Daltononderwijs nastreven krikt tegelijk schoolprestaties op

Eerder onderzoek onder beginnende en ervaren daltonscholen heeft aangetoond dat basisscholen die hard werken om daltononderwijs in te voeren of te verbeteren, vaker beter presteren op het gebied van leeropbrengsten en onderwijsprocessen. Uit het promotieonderzoek van Dick de Haan blijkt dat naarmate een school actiever werkt aan schoolverbetering, dit positief van invloed is op de onderwijsprestaties van die school. Opmerkelijk is dat juist de ambitie van scholen om meer volgens de daltononderwijsvisie te gaan werken, de cruciale aanleiding is tot intensivering van schoolverbeteringsactiviteiten. › lees verder

Leren van medestudenten verhoogt studieprestaties

Malefyane Tlhoaele onderzocht de effectiviteit van door technologie ondersteunde interactiemethoden. Door het gebruik van deze methoden worden studenten gemotiveerd om met elkaar en met de docent samen te werken om zo kritisch na te denken en hun eigen begrip te vormen. Voorbeelden zijn het organiseren van discussietaken die via stemkastjes beantwoord worden, het samenwerken aan een groepsproject, en het doen van wekelijkse zelftests via een elektronische leeromgeving. Met het uiteindelijke doel om de academische prestaties van studenten te verbeteren. › lees verder

Toegang tot informatie in vijf strafrechtsstelsels onderzocht

Promovendus Brando Fiori doet in zijn proefschrift een aantal suggesties voor verbeteringen in de huidige regelingen over de ontsluiting van informatie in internationale strafrechtelijke procedures. Het verschaffen van toegang tot informatie en de procedurele regeling daarvan betreft een onderwerp waarbij enerzijds het belang van een adequate reactie op strafbare feiten en anderzijds mensenrechten een rol spelen. Het is een complex onderwerp omdat het meerdere onderdelen van het recht bestrijkt. › lees verder

Schildwachtklierprocedure wordt nog niet bij alle melanoom-patiënten uitgevoerd

Bij patiënten met kwaadaardige moedervlekken (melanomen) in het hoofd-halsgebied, bij oudere patiënten en patiënten met een lagere sociaaleconomische status wordt minder vaakeen schildwachtklierprocedure uitgevoerd dan bij andere patiënten met een melanoom. Dat concludeert Annemarleen Huismans in haar promotieonderzoek. › lees verder

Onderzoek naar efficiëntere productie van styreen

Promotie Valeriya Zarubina › lees verder

Nieuwe statistiek voor rekenen aan evolutionaire en ecologische processen

Promotie Thijs Janzen › lees verder

Regulering van processen in de cel in kaart gebracht

Promotie Katarzyna Plak › lees verder

Transportprocessen in Sulfolobales

Promotie Nuan Yang › lees verder


Oratie

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus

Wellicht bestaat er geen tekst met een grotere invloed op ons leven dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Antoon De Baets vraagt zich daarom in zijn oratie af of de Universele Verklaring een visie op de geschiedenis bevat. Verder bespreekt hij de gevolgen die zij heeft voor de ethiek van de historici en legt hij uit hoe zij aankijkt tegen de door hen bestudeerde personen. › lees verder


Agenda

Informatiemarkt

Innovatieve bibliotheekdiensten

23 maart 2015

Studium Generale Groningen - Wij zijn onze darmen. Over het brein in onze buik

De rol van darmen bij autisme, depressie en Parkinson - Aletta Kranenveld en Caroline de Theije

23 maart 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen

Captivated by Fear? Prisoner Radicalization and the Imprisonment of Terrorists - Mark Hamm en Tinka Veldhuis

25 maart 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Morality in the 21st Century

Globalization, Social Media and Ethics - Jennifer Jordan en Hanno Sauer

26 maart 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:51

Meer nieuws