Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 10

11 maart 2015

Video: Studenten leren ondernemen aan de RUG

Steeds meer studenten combineren hun studie met een eigen onderneming. Student sociale geografie Jorrit Albers is daarvan een mooi voorbeeld. Hij heeft een eigen cateringbedrijf en is uitbater van het Van Swinderenhuys in Groningen. Albers volgde onlangs de RUG-minor Zelf Ondernemen en schreef tijdens dat vak een ondernemingsplan voor een ‘brew pub’ in de Groninger binnenstad, een uniek café waarin zelf gebrouwen bier wordt geschonken. › unifocus

Prijs voor scriptie over psychopathisch leiderschap

Maxim Laurijssen ontving de eerste prijs van de David van Lennep Scriptieprijzen voor zijn master arbeids- en organisatiepsychologie. In zijn scriptie stelt Laurijssen dat een neiging tot psychopathische trekjes bevorderlijk lijkt voor het verkrijgen en behouden van een leidinggevende positie. Commanderen, manipuleren, onaanvaardbare risico's nemen en dat gedrag normaal vinden. Laurijssen vroeg zich af wat eigenlijk de effecten zijn van dat psychopathisch leiderschap op de organisatie en wat er tegen te doen is. Een sterk ethische cultuur bleek een buffer tegen psychopathische gedrag. ‘Een theoretisch sterk verankerde interventie met mogelijkerwijs een groot praktisch effect’, oordeelde de jury.

lees verder


Promoties

Hoe omgevingsinvloeden neuroticisme voorspellen

Stressvolle en onvoorspelbare levensgebeurtenissen, vooral sociale stress en conflicten, kunnen ervoor zorgen dat mensen een hoger niveau van neuroticisme (emotionele instabiliteit) ontwikkelen, concludeert Bertus Jeronimus. Er is ook goed nieuws: positieve levensveranderingen kunnen leiden tot een afname van neuroticisme. Het neuroticisme-niveau van mensen blijkt veel veranderlijker te zijn dan lang werd gedacht. › lees verder

Trainen met lage inspanningsintensiteit maakt mensen met een dwarslaesie niet fitter

Twee keer per week rolstoelrijden met een lage trainingsintensiteit blijkt weinig tot geen effect te hebben op fitheid en activiteit bij mensen die al lang een dwarslaesie hebben. Dat ontdekte Jan van der Scheer in zijn promotieonderzoek. Zijn onderzoek laat zien hoe lastig het is om een effectieve en praktisch uitvoerbare training te vinden voor deze mensen. › lees verder

Perifeer zenuwletsel behandelen met lichaamseigen cellen

Onze zenuwvezels in het niet-centrale (perifere) zenuwstelsel worden omgeven door een laagje cellen dat prikkels geleidt en de zenuwvezels beschermt – zogenaamde Schwanncellen. Bij mensen met perifeer zenuwletsel, bijvoorbeeld door een grote verwonding, is de beschermende laag beschadigd geraakt. UMCG-onderzoeker Ming-San Ma liet in proefdieronderzoek zien dat het mogelijk is om stamcellen om te vormen tot Schwanncellen die een rol zouden kunnen spelen in de behandeling van perifeer zenuwletsel. › lees verder

Ongekend grote studie ontrafelt deel genetische achtergrond type 2 diabetes

Door acht grote studies samen te voegen, zijn twaalf nieuwe genen geïdentificeerd die samenhangen met het wel of niet ontwikkelen van type 2 diabetes. Mike Erdos beschrijft in zijn proefschrift de resultaten van deze samengevoegde studie, waarin een kleine 100.000 mensen onderzocht werden. › lees verder

‘Waxy’ zetmeel maakt lijm groener

Witte lijm, houtlijm, schoollijm en PVA(c)-lijm zijn gangbare namen voor een veelzijdige kleefstof met een op water gebaseerde polyvinylacetaatlatex als belangrijkste ingrediënt. Om de eigenschappen van deze lijmen te verbeteren worden vaak additieven gebruikt op oliebasis. Karsjen Terpstra onderzocht of deze zijn te vervangen door ‘groenere’ zetmeelverbindingen. › lees verder

Economisch beleid heeft nauwelijks effect op etnische inkomensongelijkheid in Maleisië

Mohd Saari analyseerde de inkomensongelijkheid tussen de belangrijkste etnische bevolkingsgroepen in Maleisië. Hij concludeert dat die inkomensongelijkheid tussen 1970 en 2000 vrij ongevoelig is geweest voor de economische transformatie en structurele veranderingen in het land. › lees verder

Leesproblemen bij kinderen met ADHD en/of taalontwikkelingsstoornissen

Kinderen met ADHD en/of taalontwikkelingsstoornissen hebben vaak ook leesproblemen. Barry de Groot deed hier onderzoek naar. Problemen met klankverwerkings- en benoemprocessen blijken hierbij een belangrijke rol te spelen, evenals problemen met het verschuiven van de aandacht in de ruimte (aandachtsoriëntatie). › lees verder

Groei Catalaanse literatuur niet door versoepeling Franco’s censuur

De groei die de Catalaanse literatuur vertoonde tussen 1966 en 1977 kan niet worden toegeschreven aan de zogenaamde versoepeling van het censuurbeleid na 1966. Dat concludeert Lidwina van den Hout-Huijben in haar proefschrift over de invloed van de Spaanse staatscensuur op de literatuur in Catalonië. De versoepeling van de censuur was niet meer dan een papieren maatregel. › lees verder

Onderzoek levert synthetische enzymen op

Promotie Lifei Zheng › lees verder


Oratie

Heden en verleden van Mongolië

Directeur van het Centre for East Asian Studies Groningen en hoogleraar Oost-Aziëstudies Tjalling Halbertsma behandelt in zijn oratie het verleden en heden van Mongolië, waarbij hij onder meer ingaat op de volgende vragen: Met welke sociale, economische en politieke kansen en problemen heeft dit land momenteel te maken? En kan Mongolië zijn internationale ambities waarmaken, nu het met nieuwe en kritieke binnenlandse uitdagingen wordt geconfronteerd? › lees verder


Agenda

Symposium

Toekomst van het pensioen

Naar aanleiding van het afscheid van Robert van der Meer als hoogleraar finance bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt vandaag een symposium georganiseerd onder de titel ‘Toekomst van het pensioen’. Hierin wordt de bijdrage van Van der Meer aan wetenschap en praktijk belicht en een toekomstvisie op pensioenbeleggingen in Nederland besproken. In zijn afscheidscollege tijdens het symposium grijpt Van der Meer terug op zijn oratie 25 jaar geleden en laat hij de ontwikkelingen van het institutionele vermogensbeheer de revue passeren. › lees verder

Studium Generale Groningen - Wij zijn onze darmen

Voeding, Immuniteit en Gedragsproblemen -Huub Savelkoul

16 maart 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen

Een avond over Leo Polak. Kleurrijk filosoof en vrijdenker - Homme Wedman, Stefan van der Poel en Jeroen ten Voorde

18 maart 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen – Kenniscafé

Onderzoeksnieuws of broodje aap? - Alex van den Berg in gesprek met Tom Fischer, Maarten Keulemans en Alexander Pleijter

19 maart 2015 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Erica van Boven spreekt over Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans

26 maart 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:53

Meer nieuws