Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 42

10 december 2014

Economie en Bedrijfskunde bij beste business schools wereldwijd door nieuwe accreditatie

Equis-logo

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG krijgt, na een uitgebreide en strenge kwaliteitskeuring van het onderwijs, het onderzoek en de faciliteiten, het prestigieuze EQUIS keurmerk van de Europese accreditatieinstelling EFMD. In 2011 behaalde deze faculteit al het AACSB keurmerk. De combinatie van de EQUIS en AACSB accreditaties is slechts weggelegd voor 1 procent van de business schools wereldwijd. › lees verder


Promoties

Invloed termiet op ecosysteem Zuid-Afrikaanse savanne overtreft neushoorn

proefschriftomslag

De witte neushoorn heeft met zijn woelplekken, mesthopen en wildwissels een grote invloed op het ecosysteem van de Zuid-Afrikaanse savanne. Maar de invloed van de termiet en zijn termietenheuvels blijkt minstens zo groot, concludeert Cleo Gosling in haar proefschrift: ‘Het stimuleren van gezonde termietenpopulaties en van de ontwikkeling van termietenheuvels is daarom van belang voor een heterogeen en robuust ecosysteem’. Dit aspect zou volgens haar moeten worden meegenomen in het beheer en de bescherming van savannes, nog voordat grote herbivoren, zoals witte neushoorns, worden geïntroduceerd. › lees verder

Negatieve stemming zelf lijkt belangrijker voor terugkeer depressie dan dysfunctionele denkpatronen

Na een doorgemaakte depressie is er een grote kans dat het terugkomt. Om dit te voorkomen wordt in het RUG-onderzoeksproject 'Doorbreek het ritme van depressie' bestudeerd waar dat door komt. In tegenstelling tot eerdere uitkomsten concludeert Gerard van Rijsbergen in zijn proefschrift dat niet zozeer de door een slechte stemming geactiveerde dysfunctionele denkpatronen die terugval voorspellen, maar de negatieve stemming zelf. Preventieve cognitieve therapie, een op zich effectieve vorm van gesprekstherapie gericht op het voorkomen van terugval, leek niet te werken door de dysfunctionele denkpatronen te verminderen. › lees verder

Korter tandheelkundig implantaat net zo goed als gebruikelijke variant

Een kort tandheelkundig implantaat van 6 millimeter functioneert net zo goed als de gebruikelijke variant van 11 millimeter. Een voordeel van de kortere versie is dat deze ook kan worden toegepast wanneer er niet veel botvolume aanwezig is om het implantaat in te plaatsen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Felix Guljé. Als deze positieve bevindingen worden bevestigd door langetermijnresultaten, dan is in veel gevallen botopbouw overbodig. › lees verder

Combinatiestrategie verhoogt effectiviteit biologisch anti-kankermiddel TRAIL

Ingrid van Roosmalen onderzocht het veelbelovende biologische antikankermiddel TRAIL. Zij toont aan dat geprogrammeerde celdood (apoptose) in tumorcellen verbeterd kan worden door het gelijktijdig aanpassen van verschillende moleculaire mechanismen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze mogelijke combinatiestrategieën van belang kunnen zijn voor toepassing in de kliniek. › lees verder

Ernstige huidziekte EB behandelen met correctiemechanisme van ‘natuurlijke gentherapie’

In de toekomst wordt het misschien mogelijk om de erfelijke en ernstige huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB) te behandelen met behulp van revertante celtherapie – ‘natuurlijke gentherapie’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het correctiemechanisme dat uitgaat van gezonde huidcellen tussen zieke huidcellen. Antoni GostyƄski onderzocht de voor- en nadelen hiervan en constateert dat het al mogelijk is om een klein huidoppervlak te behandelen, maar dat er eerst nog meer onderzoek nodig is om de hele huid te kunnen behandelen. › lees verder

Betere preventie en snellere diagnose voor dengue in Venezuela

Dengue (knokkelkoorts) is wereldwijd de belangrijkste door muggen overgedragen virale infectieziekte. In Venezuela komen epidemieën steeds vaker voor, met in toenemende mate ook ernstige vormen van de ziekte. Zoraida Velasco onderzocht tijdens haar promotieonderzoek diverse factoren rondom dengue in Venezuela, met als doel de omvang en ernst van toekomstige epidemieën te beperken. › lees verder

Onderlinge verbondenheid van banken draagt bij aan systeemrisico financiële sector

Jakob Bosma bestudeerde het ontstaan van systeemrisico binnen de financiële sector. Hij toont aan dat - naast het aantal en de grootte van banken - de verbondenheid van banken onderling op het gebied van bijvoorbeeld kredietrisico bijdraagt aan het tot stand komen van systeemrisico. Bosma concludeert ook dat banken die een centrale positie innemen in de industrie tijdens een financiële crisis eerder in aanmerking komen voor herkapitaliseerfondsen. › lees verder

Hechtingsgedrag op het polymeer/staalgrensvlak

Stalen blikjes die gebruikt worden als verpakkingsmateriaal voor vloeistoffen en/of voedsel worden in het algemeen beschermd tegen corrosie door een dunne laag tin. Als alternatief voor tin wordt gekeken naar een polymeer. Hechting en onthechting aan het polymeer/staalgrensvlak zijn waarschijnlijk cruciaal voor de prestaties van zulke deklagen. Promovendus Enne Faber deed hier onderzoek naar. › lees verder

Behandeling op maat voor ziekte van Dupuytren stap dichterbij

Rosanne Lanting ontwikkelde en evalueerde een nieuwe methode om de ernst van de ziekte van Dupuytren te meten. Ook onderzocht zij risicofactoren voor het ontstaan van de ziekte en patronen in aangedane vingers en in het verloop, waarmee een ideale behandeling op maat een stap dichterbij komt. › lees verder


Diversen

Werking ‘Pac-man’ transport-eiwit opgehelderd

Officieel heet het de ‘ATP-bindende cassette (ABC) transporter’, maar je kunt ‘m ook Pac-man noemen. Dit eiwit hapt voedingsstoffen en andere belangrijke verbindingen op uit het milieu rond een cel en transporteert het naar binnen, dwars door de celmembraan. Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen nu laten zien hoe deze Pac-man werkt. Hun resultaten verschenen op 8 december in Nature Structural & Molecular Biology. › lees verder

Diederik Roest adjunct-hoogleraar Snaarkosmologie

Diederik Roest is benoemd tot adjunct-hoogleraar in de Snaarkosmologie. Roest leidt sinds 2008 een eigen onderzoeksgroep, opgezet met behulp van een persoonsgebonden NWO-Vidi-subsidie. Afgelopen maart werd Roest door de KNAW geïnstalleerd als lid van De Jonge Akademie (DJA). Wetenschap naar het grote publiek brengen is een van de aandachtspunten voor Roest bij DJA. Het andere is wetenschapsbeleid. Roest: ‘De laatste jaren heeft de wetenschap nogal wat klappen gekregen, door bezuinigingen maar ook doordat het gezag is aangetast. Te vaak is wetenschap als ‘ook maar een mening’ weggezet.’ Het populariseren en verdedigen van wetenschap is dus zijn missie. ‘Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een nieuw programma met spelelementen in samenwerking met het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO.’ › lees verder

Giovanni Maglia adjunct hoogleraar Biomoleculaire Chemie

Giovanni Maglia is aangesteld als adjunct hoogleraar Biomoleculaire Chemie binnen het Groningen Biochemistry and Biotechnology Institute (GBB) van de Rijksuniversiteit Groningen. Maglia richt zich vooral op de chemie en de biofysica van membraaneiwitsystemen, vooral nanoporiën, met als doel om deze eiwitten aan te passen of te herontwerpen zodat ze bruikbaar zijn in praktische toepassingen. Maglia is inmiddels begonnen aan zijn werkzaamheden aan de RUG, maar zijn onderzoeksgroep zal begin volgend jaar vorm gaan krijgen wanneer de huidige leden van zijn onderzoeksgroep aan de universiteit van Leuven naar Groningen komen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Een avond met ‘Professor’ Spinvis – Over toeval, taal, muziek & wetenschap

16 december 2014 › lees verder

Tweede Regnerus Steensma-lezing door Claudine Chavannes-Mazel

De Kerk als paradijs - het Woord in beeld, van Jeruzalem tot Pieterburen

19 december 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 20 september 2019

  Start of MOSAiC – the Greatest Arctic Research Expedition of All Time

  After a decade of preparations, it’s finally time: on the evening of 20 September the German icebreaker Polarstern departs from the Norwegian port of Tromsø. Escorted by the Russian icebreaker Akademik Fedorov, she will set sail for the Central Arctic...

 • 20 september 2019

  Imagining Science

  Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festivalthema...

 • 18 september 2019

  Duurzame banken dragen bij aan veiliger financieel bestel

  Banken met hogere duurzaamheidscores hebben een significant lager faillissementsrisico. Bovendien dragen de meest duurzame banken minder bij aan het systeemrisico van het gehele financiële bestel. Dat concludeert Bert Scholtens, hoogleraar Sustainable...