Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 37

05 november 2014

Installatie zeventien nieuwe Rosalind Franklin Fellows

installatieRFF

Op maandag 10 november worden zeventien nieuwe Rosalind Franklin Fellows geïnstalleerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat gebeurt tijdens een feestelijke plechtigheid. Rector magnificus Elmer Sterken: ‘Wij zijn ongelooflijk trots op ons Rosalind Franklin programma, dat is bedoeld om de vertegenwoordiging van vrouwelijk internationaal talent op het hoogste niveau van onze instelling te vergroten ’. Het programma geniet inmiddels mondiale bekendheid en krijgt op verschillende universiteiten navolging.’ Naast de officiële installatie worden tijdens de ceremonie de nieuwe fellows in een videoportret voorgesteld en hun onderzoek gepresenteerd. › lees verder

unifocus 5 november
unifocus


Promoties

Stamceltherapie voor beschadigde speekselklieren stap dichterbij

Het promotieonderzoek van Lalita Nanduri brengt de toepassing van stamceltherapie een stap dichterbij voor patiënten die door bestraling van de speekselklieren lijden aan het droge mond syndroom. Dat speekselklierstamceltherapie een oplossing zou kunnen zijn hiervoor was al bekend, maar tot nu toe belemmerde het lage aantal stamcellen uit weefsel de toepassing. › lees verder

Nieuwe inzichten in relatie tussen ouderdomsdepressie, neuroticisme en beroerte

Er blijkt een verband te bestaan tussen ouderdomsdepressie en een vroeg stadium van vaatziekten, zoals een lichte mate van aderverkalking en een ontregelde stofwisseling. Dat verband verklaart waarom depressieve ouderen een verhoogd risico hebben op het krijgen van een beroerte. Tot die conclusies komt Radboud Marijnissen in zijn promotieonderzoek. › lees verder

Jongere met korte arm gebruikt liever hulpmiddel dan prothese

Jongeren die geboren zijn met een korte arm gebruiken voor het uitvoeren van wat ingewikkelder dagelijkse activiteiten, zoals eten met bestek of fietsen, liever speciale hulpmiddelen voor de aangedane arm (adaptaties) dan protheses. Protheses worden meestal gebruikt om staren van mensen te voorkomen, maar zijn in het dagelijks gebruik minder handig dan de adaptaties. Dat concludeert Ecaterina Golea-Vasluian. Ze ontdekte ook dat de jongeren de meeste dagelijkse activiteiten ondanks hun beperking prima kunnen uitvoeren. › lees verder

Gebruik risicotaxatie-instrumenten in forensische psychiatrie kan strafbaar gedrag waarschijnlijk niet voorkomen

Cliënten die in een ambulante setting forensisch psychiatrische behandeling ontvangen, vallen minder vaak terug in strafbaar gedrag, voelen zich beter en functioneren beter. Dat concludeert Nadine Troquete in haar promotieonderzoek. Ze benadrukt dat er geen bewijs gevonden kan worden dat de verbeteringen toe te schrijven zijn aan de interventie, een combinatie van risicotaxatie en shared decision making in de klinische praktijk. Daarom pleit ze voor meer onderzoek naar de effectiviteit van risicotaxatie-instrumenten in de zorg en manieren waarop cliënten meer betrokken kunnen worden bij hun behandeling. › lees verder

Zelforganisatie van bewoners kan niet worden afgedwongen

Als gevolg van de huidige bezuinigingen op sociale voorzieningen moeten burgers steeds meer zelf doen om leefbaarheidsproblemen op te lossen. Zelforganisatie van burgers staat daardoor stevig in de belangstelling. Veel gemeenten en instellingen experimenteren binnen hun wijkgerichte beleid met de vraag hoe zelforganisatie van bewoners kan worden gestimuleerd. Ivo Nienhuis onderzocht in buurtgemeenschappen in Arnhem welke investeringen leiden tot betere zelforganisatie en hoe de relatie met bewoners eruit moet zien om zelforganisatie te bevorderen. › lees verder

Inspraak in het Chinese milieurecht voor verbetering vatbaar

Een recente wetswijziging in China versterkt de juridische mogelijkheden van inspraak en de rol van het publiek bij de bescherming van het milieu. Inspraak is uitgegroeid tot een basisprincipe van het Chinese milieurecht, maar zal zich in de toekomst moeten blijven ontwikkelen, aldus Huanlin Lang in haar proefschrift. › lees verder

Het beginsel van goed nabuurschap in de EU

Elena Basheska verduidelijkt in haar proefschrift het juridisch kader van het beginsel van goed nabuurschap in het internationaal recht. Ze doet dat door de rechtsgrondslag en de rechten en plichten van staten uiteen te zetten, die voorvloeien uit het beginsel zelf en uit gebieden waarop het van toepassing is. › lees verder

Diep inzoomen op het DNA-replicatieapparaat

Promotie Hylkje Geertsema › lees verder

Modellen die hoeveelheden interstellair gas voorspellen

Promotie Gergö Popping › lees verder

Onderzoek 3D-enzymstructuur vergroot begrip van functioneren en evolutie

Promotie Henriëtte Rozeboom › lees verder

Studiebeurzen zorgden pas laat voor toegankelijkheid universiteiten

Promotie Wouter Marchand › persbericht


Oratie

De fascinerende Melkweg

De oratie van Amina Helmi is, net als haar onderzoek, gericht op het reconstrueren van de geschiedenis en eigenschappen van het Melkwegstelsel en haar naaste buren aan de hand van sterren. Helmi zet uiteen wat wij tot nu toe hebben geleerd en bespreekt het onderzoek in wat het Gouden Tijdperk voor galactische sterrenkunde genoemd kan worden. De onlangs gelanceerde satelliet Gaia van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) zal het komend decennium de ruimtelijke verdeling, kinematica en eigenschappen van een miljard sterren in de Melkweg nauwkeurig in kaart brengen. Deze nieuwe, ongeëvenaarde dataverzameling belooft een baanbrekende nieuwe kijk op een doorsnee sterrenstelsel als de onze en daarmee zullen wij unieke inzichten verkrijgen in het vormingsproces van sterrenstelsels en de aard en rol van donkere materie, twee van de meest prangende onopgeloste vraagstukken in de moderne sterrenkunde. › lees verder


Diversen

Gronings succes van E.coli met koperbindend 21e aminozuur

In Groningen heeft een bacterie enzymen aangemaakt met een niet-natuurlijk 21ste aminozuur dat koperionen bindt. In vitro kun je daar Friedel-Crafts-alkyleringen enantioselectief mee katalyseren, schrijven Ivana Drienovská en Gerard Roelfes van het Stratingh Institute of Chemistry van de RUG, in het tijdschrift Chemical Science. Voor zover bekend hebben ze daarmee een wereldprimeur te pakken. In vitro zijn al vaker enzymen gemaakt met synthetische metaalbindende aminozuren. Het inbouwen van niet-natuurlijke aminozuren door bijvoorbeeld E.coli is ook vaker gedemonstreerd. Maar een metaalbindend aminozuur in een coli is nieuw. › lees verder

Groninger Museum en Rijksuniversiteit Groningen starten uniek opleidingstraject

Het Groninger Museum en de opleiding Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen starten in november 2014 een bijzonder talentontwikkelingsproject. Hierbij wordt een pas afgestudeerde van de RUG in twee jaar klaargestoomd voor het vak conservator. Er wordt ingezet op een brede ontwikkeling binnen het vak en het opdoen van specifieke kennis en vaardigheden. Een dergelijk traject is uniek in Nederland. Deze samenwerking wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Beringer Hazewinkel. › lees verder

Boekpresentatie ‘Ezinge, ijkpunt in de archeologie’

Morgen vindt de presentatie van het boek ‘Ezinge, ijkpunt in de archeologie’ plaats in Museum Wierdenland te Ezinge, geschreven door Kirsten van der Ploeg en Piet Kooi. Tijdens het beroemde onderzoek van de wierde Ezinge (1923-1934) zijn door A.E. van Giffen en zijn team honderden foto’s op glasplaatnegatieven gemaakt, die dienden als extra documentatie naast de nauwkeurig op schaal getekende opgravingsvlakken en -profielen. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG beheert deze collectie heeft daaruit een ruime selectie gemaakt als uitgangspunt voor het boek Ezinge ijkpunt in de archeologie. › lees verder

Interlandse Wetenschapswinkeldagen in Groningen

Om het jaar worden de Interlandse Wetenschapswinkeldagen georganiseerd door een Wetenschapswinkel in Nederland of Vlaanderen. Dit jaar worden de dagen in Groningen georganiseerd, op 6 en 7 november 2014. Deze inspiratiedagen bestaan uit verschillende lezingen en workshops, maar ook uit de uitreiking van de Wetenschapswinkelprijs voor het beste project. Twee projecten van de RUG zijn hiervoor genomineerd. De wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid maakt kans met het onderzoek ‘Mantelzorgers, mindfulness en kwaliteit van leven’ en de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie met de ‘Jeugdherinneringen van de Groningse Illustrator Cornelis Jetses (1873-1955)’. De prijs wordt 7 november uitgereikt. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Pieter Boeke Lezing 2014

De gebroken spiegel. De invloed van traumatisering op zeer jonge leeftijd – Marja Rexwinkel

10 november 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

The Battle for Resources: Behind the Wars in Ukraine and the Middle East – William Engdahl

11 november 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen ism Kapteyn Instituut

Blaauw Lezing 2014: Mapping the Universe – Alex Szalay

12 november 2014lees verder

Studium Generale Groningen ism Groninger Forum

Debat: Economische ongelijkheid volgens Piketty – met oa. Lex Hoogduin, Herman de Jong en Marcel Timmer

13 november 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:53

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Down Under met Top Dutch (update)

  Na twee jaar hard werken stond het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...