Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 36

29 oktober 2014

Middelbare scholieren vandaag naar Groningen voor college over oude kerkinterieurs

kerkinterieur

Van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam tot aan RSG Simon Vestdijk in Harlingen, overal in Nederland hebben scholen het lespakket van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aangevraagd over de geheimen van oude Nederlandse kerken. De faculteit gaat middelbare scholieren leren hoe je oude kerkinterieurs kunt ‘lezen’ als een driedimensionaal geschiedenisboek. Verschillende scholen komen daarnaast naar Groningen voor een college van dé expert op het gebied van oude kerkinterieurs, Justin Kroesen. Het Beyers Naudé Gymnasium uit Leeuwarden is vandaag de eerste. › lees verder

Horen van roddels over anderen stimuleert zelfreflectie en groei

Waarom zijn we zo geïnteresseerd in het horen van roddels over de successen en mislukkingen van anderen? Volgens onderzoekers Elena Martinescu, Onne Janssen en Bernard Nijstad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde leveren roddels waardevolle indirecte sociale vergelijkingsinformatie op. De ontvanger gebruikt die als een essentiële bron voor zelf-evaluatie. ‘We zouden roddels moeten accepteren als een normaal aspect van het leven’, aldus de onderzoekers. › lees verder

Vier topopleidingen, acht eerste plaatsen in nieuwe Keuzegids

Vier bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel 'Topopleiding'. Acht Groningse opleidingen worden beoordeeld als de beste in hun categorie. In de lijst van Beste Universiteiten staat de Rijksuniversiteit Groningen in de categorie Brede Klassieke Universiteiten op de derde plaats. › lees verder


Promoties

Wellness Renaissancepausen droeg bij aan politieke stabiliteit

boekomslag

Renaissancepausen en prelaten bleven in functie tot zij stierven. Gezondheid en een sterke geestkracht waren dan ook essentieel voor het goed functioneren. De introductie van een privébadkamer, rond 1500, bood pausen en prelaten de mogelijkheid om ongestoord aan hun gezondheid te werken. Wat de exacte betekenis van de badkamer voor de hoge geestelijken is geweest, hoe zij werden gebruikt en wat de effecten van het baden waren, onderzocht promovenda Loes Raimond-Waarts. Zij concludeert dat het voor pausen en prelaten essentieel was om een bad te nemen om hun gezondheid op peil te houden en dat het tevens bijdroeg bij aan de politieke stabiliteit. › lees verder

Seksuele ervaringen en tevredenheid van overlevenden kinder- en jeugdkanker niet verschillend van leeftijdsgenoten

Anders dan sommige mensen die als volwassene kanker krijgen, ervaren mensen die als kind kanker hebben overleefd geen problemen met seksualiteit en romantische relaties. Dat concludeert Vicky Lehmann in haar promotieonderzoek. Het blijkt dat overlevenden van kinder- en jeugdkanker in dit opzicht niet verschillen van leeftijdsgenoten. Ze hadden vergelijkbare opvattingen over hun lichaam, vergelijkbare seksuele ervaringen en waren even tevreden over hun seksleven en relatiestatus. › lees verder

Speciale ambulance is beter voor vervoer ernstig zieke patiënt

Door gebruik te maken van een speciaal uitgeruste ambulance en een speciaal getraind team, kunnen patiënten van de intensive care beter en veiliger vervoerd worden naar een ander ziekenhuis. Dat stelt Joep Droogh in zijn promotieonderzoek. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met wat deskundigen al verwachtten. › lees verder

Belangrijke rol klinisch apotheker bij medicatieveiligheid in Zuidoost Azië

Het proefschrift van Huong Nguyen is gericht op medicatieveiligheid in Zuidoost Azië, en met name in Vietnam. De resultaten van dit proefschrift onderstrepen dat klinische apothekers een belangrijke rol hebben bij het waarborgen van medicatieveiligheid, ook in laag- en midden-inkomenlanden, zoals Vietnam. Zij kunnen de leiding nemen bij het opstellen van afdelingsspecifieke projecten op het gebied van medicatieveiligheid. › lees verder

Motorische test en vragenlijst voor snellere diagnose coördinatiestoornis

De ontwikkeling van een motorische test en een speciale vragenlijst voor ouders kunnen het stellen van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) bij jonge kinderen gemakkelijker maken. Dat stelt Berdien van der Linde in haar promotieonderzoek. Zij ontwikkelde de test en vragenlijst en testte deze in de praktijk. › lees verder

Langetermijneffecten kunstklep in jonge patiënten voor het eerst in kaart gebracht

Kinderen met een aangeboren hartafwijking krijgen vaak al op heel jonge leeftijd een kunstklep. Er is niet veel bekend over de gevolgen van het hebben van zo’n prothese op volwassen leeftijd. De PROSTAVA-studie moet hier verandering in brengen. Ymkje van Slooten werkte in haar promotieonderzoek mee aan het ontwerpen en opzetten van deze studie, waarvoor de gegevens van individuele patiënten van meerdere ziekenhuizen verzameld worden. › lees verder

Meer inzicht in mechanisme blaarvorming in huidziekte pemphigus

Promotie Gerda van der Wier › lees verder

Onderzoek naar methoden voor goede schattingen bij paneldata of herhaalde dwarsdoorsneden

Promotie Ekaterina Ogurtsova › lees verder


Oratie

Grenzen en de geschiedschrijving

Grenzen veranderen en daarom moet de geschiedschrijving zowel chronologisch als ruimtelijk opnieuw worden ingedeeld. Historiografie was en is een manier om met veranderingen om te gaan en gebeurtenissen uit het recente en verre verleden te interpreteren volgens de behoeften van de wereld van nu. Prof.dr. Raingard Esser bespreekt in haar oratie de verschillende manieren waarop in vroegmoderne samenlevingen werd omgegaan met veranderingen en hoe deze manieren ons een overzicht bieden van ervaringen uit het verleden. › lees verder


Diversen

Na 140 jaar nieuw boek over de Noordse Compagnie

Vrijdag 31 oktober wordt een nieuw boek gepresenteerd over de opkomst, bloei en ondergang van de Noordse Compagnie, geschreven door Louwrens Hacquebord. Dat gebeurt tijdens een speciaal symposium over de regionale ontwikkelingen door de Nederlandse walvisvaart. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Noordse Compagnie werd opgericht en 140 jaar geleden dat het laatste boek over de geschiedenis hiervan is verschenen. Inmiddels is door archeologische opgravingen in de vestigingen van de Noordse Compagnie en door nieuw archiefonderzoek veel nieuwe kennis over de eerste vijftig jaar van de Nederlandse walvisvaart verzameld. Tijd dus voor een nieuw boek over opkomst, bloei en ondergang van de Noordse Compagnie met prachtige illustraties van het unieke werkgebied.

Inschrijving Leergang Cultuuronderwijs geopend

De inschrijving voor de derde editie van de leergang cultuuronderwijs is geopend. De leergang start in maart 2015. Deze academische leergang komt tegemoet aan de behoefte, bij beleidsmakers en uitvoerders in het cultuureducatieve veld, aan een versterking van de theoretische onderbouwing van cultuuronderwijs. De leergang past in een ontwikkeling waarbij de aandacht minder op de randvoorwaarden (middelen en organisatie), en meer op inhoudelijke kwaliteit is gericht – op doorlopende leerlijnen, gedeelde referentiekaders voor evaluatie, en verankering van cultuuronderwijs in school en samenleving. › lees verder

RUG-promovenda in finale van ‘Dance your PhD’

Claudia Poloni staat in finale 'Dance your Ph.D'. Zij is promovenda in de onderzoeksgroep van Ben Feringa en verbeeldde haar onderzoek in dans. › lees verder


Personalia

Adrie Visscher benoemd tot bijzonder hoogleraar Opbrengstgericht werken in het onderwijs

Adrie Visscher is aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar Opbrengstgericht werken in het onderwijs. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Success for All Nederland. Deze stichting stelt zich ten doel scholen te ondersteunen bij het beter laten presteren van hun leerlingen door toepassing van het programma Success for All. › lees verder

Jo Shapiro benoemd tot bijzonder hoogleraar Professionalism en Peer Support

Jo Shapiro uit Boston is door het Groninger Universiteits Fonds benoemd tot bijzonder hoogleraar Professionalism and Peer Support in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Shapiro is chirurg, medeoprichter en directeur van het Center for Professionalism and Peer Support van het Brigham’s and Women’s hospital in Boston. Ze heeft volop ervaring in het trainen van artsen in peer support, de opvang van collega’s die betrokken zijn bij een calamiteit. › lees verder


Agenda

Digital Humanities Day 2014

31 oktober 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Alledaagse Gekte

Waarom angst vrezen? – Damiaan Denys

3 november 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

The Battle for Resources: Geopolitics of Energy Resource Uncertainty – Coby van der Linde

4 november 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

Peter van Uhm – Over leiderschap, verlies, de krijgsmacht en soldatenhumor

5 november 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 15:14

Meer nieuws

 • 20 september 2019

  Start van MOSAiC - de grootste poolonderzoeksexpeditie ooit

  Na tien jaar voorbereiding is het eindelijk zover: op de avond van 20 september vertrekt de Duitse ijsbreker Polarstern uit de Noorse havenstad Tromsø. Onder begeleiding van de Russische ijsbreker Akademik Fedorov zet hij koers naar de centrale Noordelijke...

 • 20 september 2019

  Imagining Science

  Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festivalthema...

 • 18 september 2019

  Duurzame banken dragen bij aan veiliger financieel bestel

  Banken met hogere duurzaamheidscores hebben een significant lager faillissementsrisico. Bovendien dragen de meest duurzame banken minder bij aan het systeemrisico van het gehele financiële bestel. Dat concludeert Bert Scholtens, hoogleraar Sustainable...