Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenDag van het onderwijsDocent van het Jaar-verkiezing

Prof. dr. G.H. van Kooten

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Professor Van Kooten besteedt veel aandacht aan een goede interactie met de student tijdens de colleges en hij is bereid om de stof meer dan eens uit te leggen als daaraan behoefte is. Hij is er bijzonder alert op dat de leerstof bij de student landt. Vaak getuigt de docent tijdens zijn colleges van een ontnuchterend gevoel voor humor. De docent wordt geprezen om zijn enthousiasme. Telkens opnieuw geven de studenten aan dat zij zich uitgedaagd weten door zijn colleges. Die worden geregeld betiteld als ‘leuke, motiverende en de nieuwsgierigheid opwekkende colleges’.

De docent is zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied, waardoor hij eigen theorieën als ‘eigen’ presenteert en niet als ‘absoluut geldend’. Hierdoor daagt hij de student uit zelf de theorie te overdenken en hij geeft dikwijls wetenschappelijke en maatschappelijke toepassingen. Studenten geven het volgende aan: ‘Van Kooten is een geleerd man die zich bewust is van hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen; hij laat zich niet weerhouden ongewone standpunten in te nemen en geeft er blijk van open te staan voor onderbouwde kritiek’. Prof. dr. G.H. van Kooten is vanaf 2005 totdat hij per 1 september 2008 tot decaan benoemd werd, actief geweest als voorzitter van de Opleidingscommissie Theologie en was als zodanig ook nauw betrokken bij de onderwijsvernieuwing die geresulteerd heeft in de invoering van de Brede Bachelor.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:49