Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsEvents and open daysEducation dayLecturer of the YearNominees Lecturer of the Year 2014

Klaas van Veen

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Prof. dr. K. van Veen (1970) is hoogleraar onderwijs en onderwijskunde bij de afdeling Universitaire Lerarenopleiding. Van Veen doorliep de pabo in Zwolle en studeerde daarna onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij promoveerde en werkte als universitair docent. Daarna was hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Leiden.

Van Veen staat bekend als een ‘echt onderwijsdier’, zowel in praktijk als theorie. Zijn leerstoel richt zich op het opleiden van leraren en het onderzoeken van de beroepsvaardigheden van leraren. Hij bestudeert de ontwikkeling die leraren gedurende hun loopbaan doormaken wat hun kennis betreft, hun vakdidactiek en hun algemeen pedagogisch-didactische vaardigheden. Hierin besteedt Van Veen bijzondere aandacht aan de vraag of de ontwikkeling van deze vaardigheden leidt tot betere resultaten van het onderwijs en dus leerwinst van leerlingen. Zijn eigen studenten roemen hem om zijn stimulerende wijze van college geven en zijn heldere, bondige en boeiende uitleg. ‘Een enthousiasmerende docent die in staat is een mooi en helder verhaal te vertellen dat is ingebed in de actualiteit. Daarbij maakt hij effectief gebruik van multimedia. Het college is duidelijk opgebouwd waardoor de aandacht erbij blijft en het verhaal nog lang blijft hangen.’

Laatst gewijzigd:03 november 2017 11:08
printView this page in: English