Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Hoever kunnen we terugkijken in de tijd?

Tijd is de meetlat waarlangs we het verleden, het heden en de toekomst leggen. Archeoloog dr. Johan Nicolaykijkt in Friesland hoe we in een ver verleden leefden.

mms://wmvideo.service.rug.nl/adamsappel/AA0911TijdNicolay.wmv

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 15:55