Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsAll inclusive: lustrum RUG 2019

Het verhaal: inclusiviteit en de RUG

Inclusiviteit is het directe gevolg van diversiteit, en die is er ook binnen de RUG volop. Diversiteit van geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd, mogelijkheden en beperkingen, etniciteit, taal, nationaliteit, religie, sociaal-economische of andere status. Bij de organisatie van het lustrum staan respect, acceptatie en de viering van deze eigenschappen in elke persoon altijd centraal.

We gebruiken het etiket ‘All inclusive’ omdat we ons realiseren dat inclusiviteit niet een logische consequentie is van diversiteit, maar iets waarnaar we moeten blijven streven, iets dat we actief moeten bevorderen. In met name de wetenschappelijke onderdelen van de lustrumviering zal inclusiviteit daarom altijd een belangrijk uitgangspunt zijn.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2018 16:04