Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie, Multidisciplinaire

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Auditieve hallucinaties, (vroege) psychose, ontwikkeling psychopathologie, veerkacht
dr. A.A. (Agna) Bartels-Velthuis
Contact

Functie
Senior onderzoeker/psycholoog
Talent Development
Coaching
F.L.M. (Francie) Benning, MSc
Contact

Functie
Leraar
Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw
Contact
Functie
Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG
Biobank / Biobanking, Big Data, Social Psychologie, Ethiek, Innovatieve Technologie
Early Assessment and Intervention, Learning Disabilities, Motor Development, Pediatric Health Psychology, Dance Movement Therapy
dr. M.H. (Marja) Cantell
Contact

Functie
Universitair Docent
Human and Social Sciences (Linguistics, Anthropology)

Living Labs (interdisciplinary R&D, human-machine interactions, sensors & senses) 

Linguistics (minority languages, multilingualism, fieldwork, linguistic anthropology, morphology, voice, prosody, Aymara, Andean languages)

Cognition (knowledge representation, semiotics, Umwelt, sensation, sensory experiences)
M.L. (Matt) Coler, PhD
Contact

Functie
Research Programme Manager & Asst. Professor
Together with my promotors (Prof. de Jonge, Dr. den Hartigh & Dr. Cox) I apply dynamic systems theory to human-machine interaction. I am interested in the transfer of control between human-users and automated machines.
J. (Jeremy) Dillmann, MSc
Contact

Functie
PhD student
Motorische ontwikeling en stoornissen daarin
Lateralizatie van hersenen en gedrag
dr. R.H. (Reint) Geuze
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
- Stemming en stemmingsstoornissen in het dagelijks leven
- Depressieve stoornis
- Anhedonie (verlies van plezier)

Voor meer info: https://heiningave.github.io/

dr. V.E. (Vera) Heininga
Contact

Functie
Postdoctorale onderzoeker
research data management, privacy, nieuwe onderzoekstechnologie, bewustzijn, experimentele filosofie en metafysica
dr. J. (Jacob) Jolij
Contact
Functie
Afdelingshoofd Onderzoeksondersteuning GMW / Universitair Docent Experimentele Psychologie
Sociale klasse, groepsemoties, intergroepsprocessen
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker
Forensic Psychology with a particular focus on Rape
Research and interventions in the context of serious medical  illness, concerning
- Meaning-in-Life 
- Existential-experiential psychotherapy
- Attachment, loss & trauma
- Patient-therapist relationship
- Psychotherapeutic Patient-care
- Education and Supervision for PhD's, Clinical Psychologists, Psychotherapists, and Doctors in training
dr. G. (Grieteke) Pool
Contact
Functie
Universitair Docent & Medisch psycholoog/psychotherapeut
Psychosomatiek, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), functionele syndromen, somatisch-symptoomstoornissen.
SMBWO immunoloog en SMBWO epidemioloog B.
Health Psychology
Clinical Psychology
E-Health
Quality of Life/ Well-Being
Chronic diseases
Spiritualiteit, spirituele zorg, oncologie, gezondheidspsychologie
dr. A. (Anja) Visser-Nieraeth
Contact

Functie
Universitair Docent
Modellen van cognitieve en neurale processen, zelf-organisatie, computersimulatie
dr. P.H. (Pieter) de Vries
Contact
Functie
Universitair Docent
(Vroege) psychose, ontwikkeling, psychopathologie, klinische stadiering
J.T.W. (Hanneke) Wardenaar-Wigman
Contact

Functie
Universitair docent
printView this page in: English