Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

giftige algen (HAB), fysiologie en ecologie van microalgen
dr. M.K. (Karin) de Boer
Contact
Functie
Beta Wetenschapswinkel & mariene bioloog; docent
Leerstoel: Ecofysiologie van mariene microalgen
prof. dr. A.G.J. (Anita) Buma
Contact

Functie
Hoogleraar en voorzitter Basiseenheid.
Aquarium (zout water)
W.P. (Willem) Diderich, MSc
Contact
Functie
Lab Technician
Research Interests I am interested in the interaction between humans and our natural habitat: specifically, which impact we have on aquatic ecosystems and the communities therein, what properties that promote desirable ecosystem states, and ultimately how we can make sustainable use of aquatic resources. Promoting desirable ecosystem states: I use experimental methods to test the function of different biological properties for community-responses to human impacts. For example, if the number of species, species functional traits or the presence of important species groups control effects of nutrient enrichment. I am especially interested in what biological properties are important sources of community resilience*; i. e. what biological factors increase resistance of the communities to change or increase the ability to regenerate functions in the system after a disturbance, and thereby prohibit the system from collapsing into an undesirable state.
Conclusions from such experiments will promote the understanding of ecological resilience*, which is essential to sustain and repair aquatic ecosystems in the future and thereby secure important resources on which we depend. * Note: Resilience = the amount of disturbance a system can absorb without changing to another state of attraction. The three themes of the research group: Consequences of predator declines for coastal resilience to eutrophication: Participants: Katrin Sieben PhD; Cooperating partners: Ulf Bergström, Lars Ljungren & Alfred Sandström – Swedish Board of Fisheries. In this project we study how important predator communities are  for food-web structure and function. We test how predator diversity through different degrees of omnivory and carnivory, influence top-down control in benthic communities. In this project we also specifically explore the impacts on marine communities from the documented large-scale and world-wide eutrophication of aquatic habitats the last 50-60 years, and an even historically longer strong exploitation of marine resources (fishing and hunting). Consequences of ecosystem engineers for the trophic structure and recovery potential of the Wadden Sea ecosystem: Participants: Serena Donadi PhD, Johan Eklöv post-doc; Cooperating partners: Theunis Piersma, Els van der Zee –Animal Ecology, University of Groningen; Han Olff, Tjisse van der Heide – Cocon, University of Groningen. Henk van der Veer, Johan van der Koppel – NIOZ. In this project we study interactions between benthic soft-bottom communities dominated by ecosystem engineers and local resource conditions. We suggests that feedbacks between ecosystem engineers and local resource conditions generate alternative stable benthic communities with distinctly different trophic structures and function. We specifically study engineering effects of sediment destabilizing ecosystem engineers (seagrass, mussels, cockles) and sediment stabilizing suspension feeders (polychaete worms), and how such relations may be modified by human impacts on sediment stability (dredging, trawling, engineering). The relation between biodiversity and resilience in source-sink meta communities: Participants: Karin de Boer post-doc. Cooperating partners: Birte Matthiesen, Lena Eggers – Leibnitz Institute for Marine Sciences. Helmut Hillebrand  - Planktologie, University of Oldenburg. In this project we aim to predict consequences of species loss for the ability of communities to cope with environmental stress and disturbances, i.e. community resilience. To test this we establish meta communities consisting of connected habitats of marine benthic microalgae in the laboratory. This means allowing for patch-dynamics by including environmental disturbance and dispersal, which are natural processes that promote species coexistence – but are so far neglected processes when it comes to biodiversity-ecosystem function experiments. Master research projects There is a number of master research projects available within the above subjects.
prof. dr. B.D.H.K. (Britas Klemens) Eriksson
Contact

Functie
Associate Professor Marine Ecology
Mariene Ecologie
Systeemecologie
Biogeochemie
Conservation
Waddenecologie
Zeegrasecologie
kustecologie
dr. L.L. (Laura) Govers
Contact

Functie
Postdoc
Ik ben onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en hoogleraar Kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek richt zich op kustecosystemen en de rol van zogenaamde biobouwers. Biobouwers zijn organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren maar deze ook zélf sterk beïnvloeden, en zo voor zichzelf en voor andere soorten geschikte leefomstandigheden creëren. Door menselijk ingrijpen zijn wereldwijd veel biobouwer-gedomineerde ecosystemen, en de soorten die daarin leven, verloren gegaan. Voorbeelden van dergelijke biobouwer-gedomineerde ecosystemen zijn zeegrasvelden, mossel- en oesterbanken, kwelders en duinen. Door veld- en lab-experimenten te combineren met computermodellen, onderzoek ik hoe deze ecosystemen werken, en hoe verdwenen ecosystemen herstelt kunnen worden.
prof. dr. ir. T. (Tjisse) van der Heide
Contact

Functie
Hoogleraar Kustecologie
Biology and ecology of sharks and rays (elasmobranchs), mainly focused on intertidal ecosystems and tropical systems. Species that I have worked with include the great hammerhead shark, white shark, various reef shark species, stingrays, guitarfish and silky sharks.
Phytoplankton ecology, Harmful Algal Blooms (HABs)
S. (Sem) Likumahua, M
Contact

Functie
PhD student
Adaptive divergence, biogeography, biodiversity, (co-)evolution, coral reefs, (co-)speciation, Crustacea, genetics, host specificity, human impact, marine invertebrates, Mollusca, morphology, phylogeny reconstruction, phylogeography, Scleractinia, systematics, taxonomy
Marine ecological and evolutionary genomics
Seagrasses, marine algae
LANDSCHAPPEN VAN FACILITATIE

In veel verschillende ecosystemen vinden faciliterende interacties plaats tussen verschillende soorten. Zogeheten 'facilitation cascades' kunnen een belangrijke rol spelen het structureren van soortengemeenschappen op zowel lange als korte afstanden. Tevens kunnen ze een positief effect hebben op de aanwezige biodiversiteit. Door deze interacties te bestuderen, beoog ik de toegevoegde waarde van facilitation cascades voor natuurbehoud aan te tonen.
I.B.C. (Isabelle) van der Ouderaa
Contact

Functie
PhD student
fytoplankton fysiologie, fotobiologie, ecologie
Gedurende mijn phd project zal ik me richten op de ruimtelijke verdeling van verschillende benthische levensgemeenschappen op de bodem van de Noordzee over het gehele Nederlandse Continentale Plat. Daarnaast wil ik van elke levensgemeenschap de individuele veerkracht tegen natuurlijke en menselijke invloeden kwantificeren. Dit project is een samenwerking met een PhD in Yerseke (NIOZ) en een PhD in Delft (TU Delft), waarbij alle drie de deelprojecten gebruik maken van verschillende ruimtelijke schalen om de benthische levensgemeenschappen te bestuderen. Door gebruik te maken van acoustische gegevens (multibeam scatter; Delft), onderwatervideo analyse (ik) en bodemmonsters gegevens (Yerseke) kan het gehele Nedelandse Continentaal Plat worden bestudeerd, waarbij uiteindelijk de kwetsbaarheid van de verschillende levensgemeenschappen geidentificeerd kan worden om beleid en manegement van de Noordzee te vergemakkelijken.
dr. M. (Marion) van Rijssel
Contact

Functie
Onderwijscoordinator Levenswetenschappen Master programma's Biology, Ecology & Evolution, Marine Biology, Molecular Biology & Biotechnology
Kwaliteitszorg Onderzoek, Onderzoekstrategie, Institutional Research, Valorisatie van Onderzoek, Kengetallen (KUOZ, 1cijferHO), Promotierendement, University Rankings, Citatie impact analyse, Web of Science, Scopus, Onderzoeksinformatiesysteem (PURE)
dr. J.M. (Jules) van Rooij
Contact
Functie
Senior Adviseur Onderzoeksbeleid en Institutional Research, Coördinator Kwaliteitszorg Onderzoek
Fysiologie en ecologie van zeewier
prof. dr. K.R. (klaas) Timmermans
Contact

Functie
honorair hoogleraar Mariene Plantaardige Biomassa
Mariene phytoplankton kweken  determineren
Contact

Functie
Botanisch analist
organiseren en uitvoeren van veldwerk campagnes
ontwerpen en bouwen van veldwerk-  en onderzoeksapparatuur
HPLC-pigment analyse
drs. D.E. (Dennis) Worst
Contact

Functie
Technicus/ analist/ visverzorger/ marien bioloog
printView this page in: English