Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working with us Information for new staff

Dual-career support

Partners van (nieuwe, wetenschappelijke) medewerkers komen in aanmerking voor Dual-Career Support als het voornemen bestaat om naar Groningen te verhuizen of als de verhuizing naar Groningen maximaal twee jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Het werven van excellente staf is belangrijk voor de Rijksuniversiteit Groningen. Excellent onderzoek en onderwijs kunnen alleen worden verzorgd door een divers samengestelde academische staf met uiteenlopende talenten en nationaliteiten. De Rijksuniversiteit Groningen biedt een stimulerende omgeving voor onderzoek en onderwijs en een inspirerende plaats om te werken. (Academische) vrijheid, integriteit, openheid en inclusiviteit zijn onze belangrijke kernwaarden.

We erkennen dat getalenteerde medewerkers vaak eveneens een getalenteerde levenspartner hebben met ook ambities op het gebied van leven, loopbaan en werk. De Rijksuniversiteit Groningen wil deze partners graag ondersteunen. Dual-Career Support helpt partners van nieuwe medewerkers, behorend tot het wetenschappelijk personeel, met het opbouwen van een sociaal netwerk, het zoeken van een studie, werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk of een baan. We organiseren Dual-Career Support bijeenkomsten voor partners, waar we ondersteuning bieden bij zelforiëntatie, arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid andere partners te ontmoeten en ervaringen te delen.

Dual-Career Support biedt begeleiding, geen baan of baangarantie. Succes op de arbeidsmarkt is afhankelijk van van de individuele kenmerken en kansen op de arbeidsmarkt.

Dual-Career Support biedt basis dienstverlening op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering in relatie tot de Nederlandse en Groningse regionale arbeidsmarkt. De duur van de dienstverlening is maximaal twee jaar vanaf de start van de inschrijving.

Heb je je door omstandigheden  binnen twee jaar na de verhuizing niet aangemeld en zou je toch willen deelnemen aan Dual-Career Support?
Neem dan even contact op met het secretariaat van Dual-Career support via dualcareer rug.nl.

Volg ons op FACEBOOK: POINTS Groningen

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:51
printView this page in: English