Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation

Medezeggenschapsorganen

Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kiesreglement heeft u als medewerker en student van de RUG het actief en passief kiesrecht (als kiezer en als kandidaat) voor de Universiteitsraad en uw faculteitsraad of uw dienstraad.

Medewerkers van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en daarmee vergelijkbare organisaties die binnen de RUG tewerkgesteld zijn hebben eveneens kiesrecht.

Samenstelling

De Universiteitsraad en de faculteitsraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit studenten. De leden van de Universiteitsraad en de faculteitsraden worden gekozen door en uit de geleding waartoe ze behoren: personeel of studenten van de RUG.
Personeelsleden worden voor een periode van twee jaar gekozen, studenten voor één jaar.

Medezeggenschapsorganen

Bij een vijftal universitaire diensten kent de RUG dienstraden: het Bureau, de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, het FB, het CIT en het KVI. De dienstraden bestaan uitsluitend uit personeelsleden, die worden gekozen door en uit de medewerkers die behoren tot de betreffende diensteenheid.

De medezeggenschapsorganen zijn in het leven geroepen ten behoeve van personeel en studenten. Door u kandidaat te stellen bij de verkiezingen kunt u lid worden van een van de bovengenoemde raden en kunt u de onderwerpen die u of uw achterban bezighouden, aan de orde stellen.

Werk van de raden

Bent u geïnteresseerd in het werk van een van de raden dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de betreffende raad. Inlichtingen met betrekking tot de verkiezingen kunt u krijgen bij het Centraal Stembureau, telefoonnummer 8616.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:30
printView this page in: English