Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us L. (Leonie) Brummer, MSc

L. (Leonie) Brummer, MSc

Junior researcher/ PhD student

Expertise

Digitale leeromgevingen; ICT en onderwijs; cognitie, metacognitie en motivatie; begrijpend lezen; feedback en feedback-seeking behaviour
Last modified:13 February 2020 6.25 p.m.

Collega's project Gazelle

Promotor en co-promotor