Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekGazelle

Gazelle: Gemotiveerd en Actief Zelfstandig Lezen

Wat houdt het project in?

Tijdens de overgang van groep acht naar de brugklas verandert er veel voor de leerlingen. Zo worden ze onder andere verantwoordelijk gehouden voor het eigen leerproces. Er wordt van hen verwacht dat zij meer zelfgestuurd aan de slag gaan. Maar soms is het lastig om jezelf deze vaardigheden eigen te maken. Het kan ook zo zijn dat een docent het moeilijk vindt om leerlingen deze vaardigheden aan te leren. Helaas is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar zelfgestuurd leren in het voortgezet onderwijs in Nederland. Daarnaast weten we nog niet in welke mate een digitale leeromgeving in dat geval uitkomst kan bieden. Daar komt nog bij dat veel onderzoeken abstract zijn, waardoor docenten het lastig vinden om bevindingen uit dergelijke onderzoeken te gebruiken in de klas. Allemaal redenen voor meer praktijkgericht onderzoek naar zelfgestuurd leren.

In september 2015 is het Gazelle-project van start gegaan om zelfgestuurd leren te bevorderen bij zaakvakken in het voortgezet onderwijs, waarin begrijpend lezen een belangrijke rol inneemt. Gazelle is een digitale leeromgeving waarin leerlingen kunnen oefenen met het (begrijpend) lezen van teksten bij aardrijkskunde en geschiedenis. Hierin wordt hen geleerd hoe ze de juiste (leer)strategieën kunnen toepassen bij het lezen van teksten.

In het schooljaar 2015/2016 waren de nodige voorbereidingen getroffen om met het project te kunnen starten. Het project is gestart in het schooljaar 2016/2017 op een aantal scholen in Noord-Nederland en loopt door tot en met het schooljaar 2017/2018. Het doel van dit wetenschappelijke project is om het effect te onderzoeken van ondersteuning in een digitale leeromgeving gericht op het gebied van begrijpend lezen. Om dit effect te achterhalen werken verschillende groepen havo/vwo-brugklasleerlingen van verschillende middelbare scholen mee. Ook wordt er in het schooljaar 2017/2018 gekeken of het toevoegen van een feedbacksysteem de effectiviteit van de digitale leeromgeving ten goede komt.

GAZELLE
Laatst gewijzigd:28 juni 2018 15:20