Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. L. (Leonie) Brummer, PhD

Publications

A meta-analysis of the effects of context, content, and task factors of digitally delivered instructional feedback on learning performance

Unrooting the illusion of one-size-fits-all feedback in digital learning environments

Scaffolding expository history text reading: Effects on adolescents' comprehension, self-regulation, and motivation

Gemotiveerd, actief en zelfstandig lezen: Hoe een digitale leeromgeving zowel de leerling als de docent kan ondersteunen bij het begrijpend lezen van informatieve zaakvakteksten in het voortgezet onderwijs

Supporting secondary school students' reading comprehension in computer environments: A systematic review

The anonymous reviewer: The relationship between perceived expertise and the perceptions of peer feedback in higher education

Digitale ondersteuning bij het lezen van geschiedenisteksten in het VO: Welk effect hebben hints op de prestaties van leerlingen?

Effects of cognitive and metacognitive hints on reading performance in a digital learning environment

Hintgebruik tijdens het lezen in een digitale leeromgeving

Supportive hints in a digital environment to foster adolescents’ expository text comprehension

Read more