Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.C. (Arie) Glebbeek

dr. A.C. (Arie) Glebbeek

Associate Professor

Verzorgde cursusonderdelen:

- Beleidsontwerp (Master)

- Arbeidssociologie (Bachelor)

Door Arie Glebbeek begeleide doctoraal- en masterscripties:

2020 - Nick Kramer - Community Wise: een community-based gezondheids-interventie

2020 - Lianne Huizing - Tussen wonen en werken. Een beleidsanalyse van de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Midden-Drenthe 

2020 - Sil de Vries - ZZP'er in de zorg: vlucht of gewin?

2020 - Mare Stegeman - Met kunst en vliegwerk. Hoe de horeca omgaat met personeelstekorten

2020 - Teake-Nico Wolters - De bijdrage van de Regionale Werkbedrijven aan de Participatiewet

2020 - Vera de Graaff - Welke lijm zorgt voor het succes van inclusief wonen?

2019 – Marit Noord - De kracht van regionale binding. Onderzoek naar de tekorten van anios in de regio Noord-Oost

2019 – Yvonne Post - Een kloof in geloof tussen overheid en oudere werknemers over de waarde van een leven lang leren voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

2019 - Gijs van Hunnik - Het succes van bewonersinitiatieven                                      ●  Winnaar Essaywedstrijd Sociologie Magazine

2019 - David Elzinga - De weg naar een G100 in de Oranjewijk

2018 - Arne Molenaar - De identiteit van de Groninger socioloog

2018 - Joyce van de Schootbrugge - What induces additional jobs of politicians in the Netherlands? (ReMa)

2018 ­- Naomi Hartkamp - De ambigue wereld van de Sociale Werkvoorziening         ●  Winnaar NSV-Masterthesisprijs                                                                                         ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie

2018 - Daphne Dilling – Een bestaan zonder baan

2017 - Joost Strijtveen - Weten waar de schoen wringt: Legitimiteit en acceptatie van de Europese Unie

2017 - Sofie Wiersma - Competition in the workplace (BA honours thesis)                 ●  Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

2017 - Eva Hoitzing - Een polariserende arbeidsmarkt?

2016 - Tina Talsma - Drenthe op gezond gewicht

2016 - Kasper Nelissen -Leven op een bevende aarde

2015 - Hedwig Rossing - Stapelbanen: baanonzekerheid of ontplooiïng?

2015 - Jeroen de Boer - Een rekenmodel voor een sociaal uitzendbureau

2015 - Justin Richardson - Markt of gemeenschap? Een onderzoek naar de vermarkting van informele zorg

2015 - Noortje Hendrix - Signalen voor competentie. Een vignetstudie naar het perspectief van werkgevers in selectieprocessen voor hoger opgeleid personeel

2015 - Jinke Akkerman - The role of active learning in the lagging behind of male students (BA honours thesis)

2015 - Eelke Pruim - Op een andere manier gaan zorgen. Een onderzoek naar generalistisch werken door sociale professionals

2014 - Jelger van Zaane - De relevantie van gemeentelijke interne arbeidsmarkten

2014 - Eline Kamminga - Opvoeden in de buurt

2013 - Linda Steen - De voorzet voor de doelen van de Dutch Career Cup

2013 - Ronald Kielman - Groningse sociologen op de arbeidsmarkt

2013 - Erik Geerlink - Monitor voor de Participatiewet

2013 - Keimpe Anema - Is het mogelijk om te sturen op eer en vakmanschap?         ●  Gepubliceerd in Sociaal Bestek

2013 - Marloes Kingma - Naar een professionele dialoog tussen docenten en managers

2012 - Marjan Faber - Sturen op onderwijskwaliteit                                                        ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie

2012 - Gerla Uilenberg - Gezamenlijk naar een pedagogische civil society

2012 - Michiel Vrijhof - Inzetbaarheid van evaluatiemethodiek SROI. Gevalstudie CJG Kampen

2011 - Jurre Rass - Naoberschap als oplossing en uitkomst van het commons probleem

2011 - Manon van Dijk - MaSsale betrokkenheid. Onderzoek naar effecten van de maatschappelijke stage op de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren

2011 - Anita van der Schuur - Evaluatie wijkstemdagen

2011 - Hanneke Schrijver - Waarom energieadviezen in de wind worden geslagen

2011 - Anna Weijer - Factoren die van invloed zijn op de leefbaarheid van het platteland voor jongeren uit Noord-Groningen                                                                ●  Gepubliceerd als hoofdstuk in Rijk met kleine dorpen (Van Gorcum)

2010 - Jurre van den Berg - The professional honour of secondary school teachers in the Netherlands (ReMa)                                                                                                   ●  Gepubliceerd in Mens & Maatschappij

2010 - Michiel Emmelkamp - Afrekenen in een overspannen domein. Zin en onzin van marktwerking in de jeugdzorg                                                                                     ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie

2010 - Kim Vogelzang - Een vruchteloze cultuurverandering nader verklaard

2009 - Hester de Bok - Lang leve leren… maar waarom?

2009 - Jurre van den Berg - Onthecht en onbehaaglijk. Een sociologische analyse van maatschappelijke onvrede                                                                                           ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie

2007 - Folker Visser - Graden van Meesterschap

2007 - Rianne Smith - Werkgeversbenadering door gemeenten: een instrument voor de toekomst?

2007 - Francien Rosing - Effeciviteit van re-integratie instrumenten

2007 - Emmy van Brakel - Effectiviteit van re-integratie

2006 - Maria Vogelzang - De bedreigde burger

2006 - Robbert Bakker - Doelgericht of stuurloos. Over sturing en prikkels in de SUWI-keten

2006 - Sanneke Schepman - Allochtonen en reïntegratie

2006 - Bart Goldsteen - Beleidstheorie van Project Hector

2006 - Mark Dirks - Prestatie of socialisatie? Cognitieve en sociale doelen in het onderwijs

2006 - Pieter Officier - Het leven boven 'de markt': gouden berg of gouden kooi?

2006 - Marije Nanninga - De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren                                                                                           ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie                                                                         ●  Gepubliceerd in Vrijetijdstudies                                                                                           ●  Gepubliceerd in Evaluation

2006 - Zinzi Shamburg - Deze vuist op deze vuist... en zo klim ik naar boven. Een onderzoek naar statuscompetitie en agressie in het uitgaansleven

2005 - Gerbrand Tholen - Do Western economies need to upskill their labour markets?

2005 - Teun Holtkamp - ‘Realistische evaluatie’ van aanbodversterkende training 'Toeleiding naar Arbeid'

2005 - Ewoud van Smeden - Onvervangbaarheid. De oorsprong en de gevolgen van een lage vervangbaarheid binnen een organisatie                                                  ●  Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

2005 - Bas Hudepohl - Onderzoek allochtone ondernemingen

2004 - Joost Dijkman - Evenwicht: werk en privé in balans

2004 - Harm van Abbema - Tussen lonen en productie. Evaluatie aangaande Prohef in Leeuwarden

2003 - Niels Heimeriks - Sociale wetenschappen op het web

2003 - Klaas de Boer - Het RPA als coördinator. De rol van de Regionale Platforms Arbeidsmarkt

2002 - Hans Talsma - Woorden wekken, voorbeelden strekken. Over de rol van voorlopers in de landbouw

2002 - Nienke Splint - Kinderen zijn toch geen hamburgers? Franchising in het onderwijs

2002 - Evelyn Kamann - Partner wanted. Een sociologisch onderzoek naar vrijgezellen.

2002 - Eelco Westerhof - Uitbesteding door gemeentelijke sociale diensten in Nederland

2001 - Tina Lolkema - Personeelstekorten bij thuiszorgorganisaties

2000 - Aissa Allaui - De arbeidsmarktpositie van minderheden

2000 - Emil Klok - Het welzijnsbedrijf. De mogelijkheden tot bedrijfsmatig werken in de welzijnssector

2000 - Robert-Paul Kop - Naar waarde geschat? De effecten van sociale waardering op het gedrag van jongeren                                                                                                ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie

1999 - Henk Zuidema - Een werkend perspectief. De effectiviteit van financiële prikkels als uitstroominstrument voor langdurig werklozen

1999 - Angèle Welting - Loopbaanonderbreking. De rijksoverheid als moderne werkgever?

1999 - Marian De Kleermaeker - Ontslagrecht in vergelijkend perspectief

1998 - Marieke Dawson - Statiegeld op arbeid? Een analyse van de effecten van het plan-Van Elswijk

1998 - Petra Post - Dienstverlenende vaardigheden gemeten

1998 - Karin Flim - Sociale indicatoren, is het wat?

1998 - Michel Bruggeman - Onderzoek naar de behoefte aan een meer transparante arbeidsmarkt

1998 - Hanno Goos - De taken van de coach van een zelfsturend team

1997 - Claire Rellum - De strijd tussen de Human Capital theorie en de Screening theorie

1996 - Martijn van Velzen - Gescheiden of geïntegreerd? De relatie tussen arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering

1996 - Dereck de Groot - Het inkoopmodel. Bemiddelingscontracten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening

1996 - Hilde Oosten - Arbeidsvoorziening regisseur? Een onderzoek naar de regiefunctie van de RBA’s                                                                                                        Gepubliceerd in Arbeidsvoorziening als onderhandelend bestuur (AUP)

1996 - Jelle-Klaas Beekhuizen - Verlof in het Midden- en Kleinbedrijf

1996 - Astrid Koek - De gemeentelijke interne arbeidsmarkt                                             Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

1996 - Agatha de Jong - Competencies at work

1995 - Wilko Karrenbeld en Jaap Kramer - Academici en het MKB

1995 - Arnold Veenkamp - Regelveranderingen en mobiliteit in een interne arbeidsmarkt

1994 - Yvon van Houdt - Loopbanen politievrouwen. Loopbaanintentie en loopbaanbelemmeringen van vrouwen in de politieorganisatie

1994 - Franjola Timmermans en Aukje Grijpstra - De informatiebehoefte van de personeelsfunctie

1994 - Henri Bezema - De maat van meten en de mate van weten. Een evaluatiemethodiek voor de Kaderregeling Scholing

1994 - Annet Noordik - Een beleidsanalytische evaluatie van de uitvoeringswijze van gemeentelijke taken

1993 - Yvonne van Hoepen - Een simulatiespel arbeidsvoorziening kritisch onder de loep

1993 - Nico Beukema - Scholing van werkenden als arbeidsmarktinstrument          ●  Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

1993 - Michel Starreveld - Kwaliteit van de informatie: een noodzaak. De kwartaalrapportages van de arbeidsbureaus

1993 - Norbert Wittenhorst - Cultuuromslag bij Koninklijke PTT-Nederland

1993 - Pepi Wadman - Divisionele autonomie. Het dilemma van een dynamisch evenwicht

1992 - Sietske Schulte-Lutter - Hoe hoger hoe beter? Voorkeuren van personeelsselecteurs voor opleidingsniveau

1992 - Gerben Krolis - Voorwerk: het heroriënteringstraject voor langdurig werklozen

1992 - Anita Wuestman en René van der Zee - Doelbereiking van gemeentelijke reorganisaties

1991 - Henrike Lamminga - Bedrijfsopleidingen. Het opleidingsbeleid in arbeidsorganisaties

1991 - Herma Schuttenbelt - Arbeidsongeschiktheidsproblematiek en reïntegratie

1991 - Arjen Edzes - De arbeidsvoorzieningswet: beleidstheorie en evaluatie           ●  Gepubliceerd in Sociaal Maandblad Arbeid

1991 - Sietske Waslander - Opleidingsrichting tussen socialisering en allocatie        ●  Winnaar Gadourekprijs voor beste scriptie                                                                       ●  Gepubliceerd in Mens & Maatschappij

1991 - Jan Houwen - Organisatie-effectiviteit bij de politie

1990 - Anja Aaldering en Hilde Vogelzang - Werken aan Arbeidsvoorziening             ●  Gepubliceerd in Het Zweedse model: geschikt voor import? (Van Gorcum)

1990 - Marion de Boer - Evaluatie Bedrijvendag 1989

1990 - Hans Bosman - Functiewaardering: meer passen dan meten

1989 - Wim Nieuwenhuysen en Rens Schakelaar - Sociologen vergeleken                  ●  Gepubliceerd in Mens & Maatschappij                                                                             ●  Gepubliceerd in The Netherlands’ Journal of Social Sciences

1989 - Jan van der Valk - Lager opgeleide oudere werknemers bij de Nederlandse Gasunie

1989 - Arend Jan Schoonhoven - Ambtelijke bureaucratie en externe kwaliteit

1989 - Janke Bosma - Jong geleerd, oud gedaan? Bedrijfsopleidingen bij technologische veranderingen

1989 - Robert Nefkens - Tayloristische produktie-organisaties en semi-autonome werkgroepen

1988 - Willeke Steenstra - Loopbanen van mannen en vrouwen; loopbanen in de Randstad en het Noorden

1988 - Udo Possel - Langdurig werklozen en het arbeidsvoorzieningsbeleid

1988 - Didier Dumas - Het Zweedse Model: geschikt voor import?

1988 - Els Jongsma - Het KMBO. Reconstructie en evaluatie van tien jaar beleidsontwikkeling

1988 - Marten Bosma - De verschaffing van kinderopvang: een theoretische analyse

1988 - Jan Roddeman - Human resource accounting

1988 - Nina de Vries en Lucienne Struijk - Japans management in Nederland: een vergelijkende studie

1988 - Sary Notschaele - Uitvoerend leidinggevenden in grote bedrijven

1988 - Jappie Sietsma - Het partijenmodel van Mintzberg getoetst aan een besluitvormingsproces bij Hoogovens

1988 - Lisette Janssen - Besluitvormingsprocessen rond automatiseringsprojecten

1987 - Gertjan Oosterhuis - Ras en geslacht bij de personeelsselectie                           ●  Gepubliceerd in Mens & Maatschappij                                                                               ●  Gepubliceerd in The Netherlands’ Journal of Social Sciences

1987 - Ed Boxman - Arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktgedrag van hoger personeel

1987 - Harm Jan Bouwknegt - Reguliere en alternatieve arbeid voor werkloze jongeren

Last modified:30 January 2023 07.36 a.m.