Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.C. (Arie) Glebbeek

Publications

Het temmen, labelen en beprijzen van de tijd: Boekbespreking “Van prikklok tot thuiswerken” (Ton de Korte)

Een kleine galerij van sociologische publieksboeken

Socioloog als beroep: Over de beroepspraktijk van sociologen in Nederland

Tijdconcurrentie of tijdgulzigheid?: Overuren van werknemers in post-Fordistische organisaties

Hoe goed werkt(e) Nederland?: Boekbespreking “Hoe goed werkt Nederland?” (Wike Been, Maarten Keune & Frank Tros, red.)

Job (in)security and workers’ training decisions: A framing approach

Donut-economie: een wake-up call voor economisch denken

Jaap Dronkers: een moedig man in de sociologie

The Evaluation of Reemployment Programs: Between Impact Assessment and Theory-Based Approaches

Boekbespreking "Flexibiliteit op de arbeidsmarkt: lusten en lasten ongelijk verdeeld": CPB Policy Brief 2016/14

Read more

Press/media

Prohef is voor alle examens geslaagd