Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Wiesneus maakt Drentse en Duitse kinderen wijzer

Ba- of Ma-stage M&M/Taalwetenschappen & CIW/Neerlandistiek

Meertaligheid biedt kinderen kansen, daarvan is de provincie Drenthe zich bewust. Binnen het project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ is een website met meertalig materiaal en achtergronden in ontwikkeling, Wiesneus. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt twee studenten die aan deze website een belangrijk steentje willen bijdragen.

Help jij Wiesneus vooruit?
Help jij Wiesneus vooruit?

Praktische info:

  • Start: in overleg (mogelijk jan-april 2018 en april-juli 2018)
  • Locatie: Beilen
  • Invulling: 2 tot 3 dagen per week
  • Stagevergoeding: 600 € per maand (+ evt. reiskosten)
  • Interesse: Neem contact op met Saskia Visser, s.j.visser rug.nl, 050-3635271

Project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’

In 2015 is met financiële steun van de provincie Drenthe een vierjarig project gestart om het Drents en Duits een structurele plek te geven in het basisonderwijs. Deze meertaligheid moet de kinderen meer kansen bieden op werk en ontplooiing. In de eerste fase werken scholen in Zuidoost-Drenthe mee aan een pilot en ook Duitse basisscholen zijn betrokken. Via Stenden Hogeschool Emmen voeren Duitse en Drentse Pabo-studenten meertalige projecten uit.

Wiesneus

Bij dit project hoort ook Wiesneus, een website met lesmateriaal in het Drents (en Duits), gericht op kinderen, ouders en leerkrachten in het basisonderwijs. Het biedt scholen de gelegenheid om de plannen ook gemakkelijk ten uitvoer te brengen. Naast het lesmateriaal vinden ouders en leerkrachten er ook wetenschappelijke achtergronden op het gebied van meertaligheid.

Wiesneus is nog volop in ontwikkeling. Zo moet er nog veel gebeuren aan de achtergronden over meertaligheid, wordt er gedacht aan een aparte versie met Duits lesmateriaal en zijn ideeën over gebruikersgerichtheid en -vriendelijkheid in de structuren en functionaliteiten van harte welkom.

Stage bij het Huus van de Taol

Wanneer je aan de slag gaat met Wiesneus loop je stage bij het Huus van de Taol, dat heeft in de loop der jaren veel Drentstalig materiaal gemaakt en gepromoot. Er is ook veel kennis over het Drents en het onderwijs en het Huus van de Taol heeft een uitstekend netwerk. Meer informatie: http://www.huusvandetaol.nl/

Twee trajecten: meer inhoud of meer vorm centraal

Meer informatie:

Stage Wiesneus voor studenten CIW of Neerlandistiek

Stage Wiesneus voor studenten M&M of Taalwetenschap

Wie zoeken we?

We zoeken twee studenten die na elkaar met Wiesneus aan de slag gaan. De stage kan worden uitgebreid met een onderzoek in de praktijk. Afhankelijk van je studierichting en interesse kun je daar een eigen richting aan geven. Te denken valt aan een onderzoek naar de praktijk op een school in het project. Overigens zijn ook Duitstalige studenten van harte welkom voor een traject gericht op de ontwikkeling van een tweelingdatabase met Duitstalig materiaal.

Rol van de wetenschapswinkel

Het onderwerp meertaligheid staat allang op de agenda van de Wetenschapswinkel. Ook hebben we veel ervaring met het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor een breed publiek en de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Daarom bieden we extra ondersteuning waar dat nodig is, met adviesgesprekken over de aanpak en uitvoering.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2017 12:57