Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Kennisdossiers Kennisdossier: dyslexie

Dyslexiebeleid en onderwijs in vreemde talen

In februari 2010 zijn drie RUG-studenten vanuit verschillende disciplines (taalwetenschap, Frans en onderwijskunde) begonnen aan een onderzoek in opdracht van het Augustinuscollege in Groningen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en voor een groot deel gepubliceerd in een samenvattend rapport.  

Dyslectische leerlingen aan het woord

Het Augustinuscollege is een school voor VMBO-T, Havo en Vwo die het dyslexiebeleid actief vorm wil gaan geven. Daarvoor is het natuurlijk van belang dat vastgesteld wordt wat er op dit moment gebeurt in de school en hoe betrokkenen dat ervaren. Er is de laatste tijd meer aandacht voor dyslexiebeleid op VO-scholen, waarvoor ook recente literatuur en hulpmiddelen (zoals het dyslexieprotocol) beschikbaar zijn. Maar kennis en hulpmiddelen leiden niet automatisch tot een helder en goed uitvoerbaar dyslexiebeleid, dat bovendien past bij de schoolsituatie.

De centrale vraag bij het onderzoek was hoe er op dit moment in de school om wordt gegaan met dyslectische leerlingen en welke knelpunten worden ervaren. Daarvoor is met docenten, studiebegeleiders en schoolleiding gesproken. Maar belangrijke informatie werd geleverd door de leerlingen zelf die in interviews aangaven hoe ze het beleid en de praktische uitwerking daarvan ervaren. Ook werd er in een aantal lessen geobserveerd.

Verschillen tussen vreemde talen

Naast de blik op het algemene dyslexiebeleid was er ook een focus op de vreemde talen, die door veel dyslectische leerlingen als struikelblok worden ervaren. Er zijn duidelijk verschillen tussen de talen en tussen de verschillende taken die je daarbij uitvoert. Vooral spelling is voor alle talen problematisch voor dyslectische leerlingen. Maar Engels lijkt weer minder moeilijk dan verwacht, omdat de blootstelling aan deze taal in gesproken vorm veel groter is. De docenten blijken meer moeilijkheden te verwachten dan de dyslectische leerlingen zeggen te ervaren.

Meer resultaten en details vindt u in het samenvattende rapport. Dat kunt u via ons digitale archief downloaden.

Invloed van de methode

In een laatste deel wordt nog verder gefocust op de schrijfvaardigheid in het Frans en in hoeverre de lesmethode een rol speelt in de prestaties van leerlingen op dat terrein. Daarvoor worden schrijftoetsen van het Augustinuscollege, dat werkt met Grandes lignes vergeleken met schrijftoetsen van het Werkman College, waar gewerkt wordt met Carte Orange en de nieuwe methode AIM. De resultaten van dit laatste deel worden in de zomer van 2011 verwacht.


Laatst gewijzigd:06 mei 2021 13:00