Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Kennisdossiers Kennisdossier: dyslexie

Dyslexie, vreemde talen en lesmethodes

Vreemde talen leren is lastig voor veel dyslectische leerlingen. Maar in hoeverre heeft de lesmethode die gebruikt wordt ook invloed op de resultaten van deze leerlingen?
Yvonne Wever, masterstudente Frans, deed hier op verzoek van een school die een nieuwe methode voor het Frans introduceerde onderzoek naar.

Schrijven onderzocht
Van twee groepen dyslectische leerlingen werd de schrijfontwikkeling 5 maanden gevolgd. De ene groep leerde Frans met een traditionele methode, de andere met een nieuwe communicatieve methode AIM. AIM is een methode waarbij vanaf de eerste dag Frans wordt gesproken, ondersteund met gebaren. Ook wordt schriftelijke taalverwerving (lezen en schrijven) eerst uitgesteld en pas in de tweede helft van het eerste jaar aangeboden.

Resultaten
De focus in dit onderzoek lag op het schrijven, omdat dyslectische leerlingen daarmee grote problemen ondervinden. De leerlingen hebben gedurende 5 maanden 6 schrijfopdrachten gemaakt. Deze opdrachten zijn becijferd en nader geanalyseerd. Omdat de groepen klein zijn (9 en 10 leerlingen), konden er geen significante verschillen worden aangetoond. Wel was er een patroon zichtbaar van positievere resultaten in de groep AIM-leerlingen. Spelling is een groot struikelblok voor alle dyslectische leerlingen, maar met een communicatieve multisensorische aanpak lijken deze leerlingen wel langere zinnen te kunnen produceren met een groter vocabulaire.

Meer informatie
Het hele rapport (geschreven in het Frans) is te downloaden via de repository.

Laatst gewijzigd:06 mei 2021 12:54