Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Over de Wetenschapswinkels

Wie maakt wetenschap het mooist?

 

Onder de titel “Wie maakt wetenschap het mooist” organiseren de Universiteitsbibliotheek en de Wetenschapswinkels van de RUG een wedstrijd over populair-wetenschappelijke boeken. Deelnemers kunnen boeken aandragen waarvan ze vinden dat de auteur er het best in is geslaagd om wetenschap begrijpelijk te maken voor een groot publiek, om die vonk van ‘wat is wetenschap toch mooi’ over te brengen. De deelnemers moeten niet alleen aangeven welk boek zij zelf het best vinden, maar ook welk boek ze denken dat door de meeste deelnemers gekozen zal worden. Voor de winnaar zal er een toepasselijke prijs zijn.

 

Het gaat met nadruk om de mate waarin de auteur er in slaagt een wetenschappelijk onderwerp over te brengen op een breed publiek, dus niet om een ‘erg leuk’ boek of een mooi uitgevoerd boek.

 

De wedstrijd zal uitmonden in een expositie in de UB, waar (een selectie uit) de aangedragen boeken zal worden tentoongesteld. Voor de opening wordt geprobeerd een toepasselijk programma samen te stellen, waarbij populair-wetenschappelijke boeken centraal staan. Dit kan een lezing door een bekende schrijver van populair-wetenschappelijke boeken zijn, maar ook een discussie over bijvoorbeeld de waarde van popularisering. Er zijn al enkele ideeën maar er wordt nog overleg gevoerd met de betrokkenen. Hans Harbers (Filosofisch Instituut en o.a. bekend van de DwarsDiep-debatten) heeft al toegezegd als voorzitter op te willen treden.

 

Bij de opening zal uiteraard ook de prijs van de wedstrijd worden uitgereikt. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de opening.

 

De opening van de expositie vindt plaats op donderdag 15 september in het Universiteitsmuseum, Oude Kijk in 't Jatstraat 7A.

 

De wetenschapswinkels doen maatschappijrelevant onderzoek voor (o.a. non-profit) organisaties in de samenleving. Zij brengen daarmee wetenschappelijke kennis van de universiteit beschikbaar voor ‘gewone mensen’ in de samenleving. De Universiteitsbibliotheek is verantwoordelijk voor het boekenbezit van de RUG. Populair-wetenschappelijke boeken vormen dus het voornaamste raakvlak tussen de wetenschapswinkels en de Universiteitsbibliotheek.

 

De organisatie is in handen van Maria Hermsen (Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid), Karin Ree (Chemiewinkel) en Ulco Kooystra (UB, contactpersoon:  p.j.u.kooystra ub.rug.nl, tel. 363 5024).

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:12