Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Beta Science Shop Menu

Een weg vooruit... en veel meer informatie

In het bestrijden van de klachten omtrent LFG lijkt maatwerk belangrijk. Veel getroffenen hadden baat bij de ruis-CD, maar niet iedereen. Sommige tegengeluiden werken voor de één, andere geluiden voor de ander. Door ze uit te proberen kun je ontdekken welke geluiden bij je passen. Daarnaast adviseerden veel getroffenen dat acceptatietechnieken goed helpen, al dan niet onder begeleiding van een psycholoog, om controle te herpakken. Anderen gebruikten een combinatie van zowel mentale, als technische methodes.

...en veel meer informatie

In 1993 begon Frits van den Berg van de Natuurkundewinkel van de RUG, een voorloper van de Bèta Wetenschapswinkel, met de eerste metingen van laagfrequent geluid. In dat eerste geval was er een overduidelijke bron: een duidelijke hoorbare installatie van het naburige bedrijf. Het probleem was eigenlijk dat het bedrijf noch de gemeente maatregelen wilden nemen. Daarna waren er nog wel enkele gevallen met een duidelijke bron van LFG (zoals militaire tanks of een zandzeefinstallatie), maar meestal bleek uit metingen niet duidelijk welk geluid oorzaak kon zijn van de klachten, waardoor we ook geen bron konden vinden. Dat heeft er zo’n 10 jaar later toe geleid dat we in gevallen waar de bron niet duidelijk was en anderen het geluid niet hoorden, we niet meer zijn gaan meten. We hebben het toen over een andere boeg gegooid: niet het geluid aanpakken, maar de klachten proberen te verminderen. Dat heeft de CD met laagfrequente ruis opgeleverd en uiteindelijk het onderzoek onder mensen die deze ruis hadden gebruikt. Dat kon omdat de Bèta Wetenschapswinkel alle (e-mail) adressen had bewaard en omdat Frits na zijn pensionering de gelegenheid had om onderzoek te doen. Met alle kennis en ervaring die hij in de loop der jaren heeft opgedaan en dankzij het onderzoek is er inmiddels veel informatie over klachten van LFG. Die heeft Frits gebundeld op zijn website met veel verwijzingen naar andere websites en onderzoeken en met veel suggesties van getroffenen. Kijkt u daar als u nog meer wilt weten.

Publicaties onderzoek RUG

  • Ellen Veldboom, Chantal van der Werf, Zuhal Incedalci, Frits van den Berg. The effect of masking noise on persons suffering from a low frequency sound. Applied Acoustics 191 (2022). https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108681
Laatst gewijzigd:06 november 2023 16:22