Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Beta Science Shop Menu

Achtergrond

De geluidsbron

Voor mensen die hinder ondervinden van LFG is de geluidsbron aanpakken natuurlijk de meest wenselijke optie. Maar wat veroorzaakt het geluid nou eigenlijk?

externe factoren
externe factoren

Een extern geluid

Binnenshuis kunnen bijvoorbeeld een afzuiginstallatie of cv-pomp LFG produceren. Meestal kunnen mensen die last hebben van LFG zo’n bron echter niet vinden. Soms vragen mensen dan aan een geluidsexpert of aan de milieudienst om het geluid te komen meten. Het geluid zou bijvoorbeeld van een fabriek of een snelweg kunnen komen, of een andere, moeilijk te traceren bron kunnen hebben. In sommige van de gevallen wijzen de metingen inderdaad uit dat er sprake is van een bovenmatig LFG. Helaas ligt het geluidsniveau vaak onder de toegestane norm, en kan de bron dus niet worden verholpen.

In de meeste gevallen kan de geluidsexpert het bovenmatige LFG – en dus de bijbehorende bron – echter helemaal niet vinden. In veel gevallen kunnen andere mensen het LFG ook niet bevestigen. Als er geen bron gevonden kan dit tot veel frustraties leiden. Veel mensen voelen zich niet serieus genomen wanneer wordt voorgesteld dat er misschien geen echt geluid aanwezig is.

Tinnitus
Tinnitus

Tinnitus

Toch kan het heel normaal zijn om geluid te horen dat er eigenlijk niet is: dit wordt ook wel tinnitus genoemd. De meeste mensen kennen tinnitus als een hoge toon of suis die het gevolg is van gehoorbeschadiging. Echter horen sommige mensen met tinnitus ook lagere tonen, of geluiden die klinken alsof ze van ver lijken te komen - zie bijvoorbeeld de website van Stichting Hoormij.

Tinnitus kan dus ook het LFG veroorzaken: de bron zit dan binnenin het lichaam, bijvoorbeeld in het hoofd, het lijf of de hersenen. Zowel tinnitus als hinder door LFG komt meer voor bij mensen van 50 jaar of ouder. Tinnitusgeluiden zijn vaak het duidelijkst in stillere ruimtes, en zelfs een heel zachte brom kan erg indringend zijn.

Sterker nog: als het maar stil genoeg is, nemen mensen van allerlei leeftijden inwendige geluiden waar, zo bleek al uit een onderzoek uit 1953 naar tinnitus. In dit onderzoek plaatsten Heller en Bergman mensen in een extreem stille ruimte. Al deze mensen hadden een gezond gehoor. De deelnemers waren volledig afgesloten van geluiden van de buitenwereld -binnen 5 minuten gaf 94% van de deelnemers aan dat ze een geluid hoorden. Sommige van deze geluiden waren lage geluiden, zoals een brom, vrachtwagen of misthoorn. Andere geluiden waren hoger, zoals een suis, een bel of een fluit. Andere, soortgelijke experimenten leverden vergelijkbare resultaten op.

Bijna iedereen hoort dus tinnitusgeluiden, maar in een normale omgeving hebben de meeste mensen hier geen last van. Voor sommigen treden tinnitusgeluiden echter wél op de voorgrond, met alle gevolgen van dien.

Veel mensen horen dus geluiden zonder dat zij, noch een geluidsexpert de bron daarvan kunnen vinden. Soms wordt er wel iets gemeten, maar ligt het geluidsniveau onder de toegestane norm. Voor anderen komt het geluid van binnenuit het lichaam. In beide gevallen zijn de gevolgen van het geluid even ingrijpend, en kunnen de getroffenen de bron niet weghalen.

Gevolgen

Niet voor alle mensen veroorzaakt laagfrequent geluid veel overlast. Ook wanneer er wel fysiek geluid gemeten kan worden, heeft niet iedereen daar evenveel last van.

Voor wie het LFG wel hinderlijk is, of het nou fysiek aanwezig is of niet, kunnen de gevolgen behoorlijk heftig zijn. Getroffenen ondervinden veelal slaapproblemen, concentratieproblemen, en in mindere mate hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast voelen mensen zich soms rusteloos, futloos, misselijk, en gespannen. De meeste getroffenen wijten deze klachten aan LFG.

Laatst gewijzigd:14 juni 2021 15:24