Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Knowlands

Hulpkaarten

Kaarten met uitleg over onderzoeksvaardigheden

Parallel aan Knowlands heeft de Scholierenacademie zogenaamde hulpkaarten ontwikkeld. Hulpkaarten zijn kaarten voor leerlingen met uitleg over onderzoeksvaardigheden. Voor elke vaardigheid die je nodig hebt om onderzoek te doen, is een hulpkaart beschikbaar. Daar staat op wat de vaardigheid inhoudt, waarom dat van belang is en hoe je de vaardigheid moet toepassen. Voorbeelden van vaardigheden die op de hulpkaarten worden uitgelegd zijn: een onderzoeksvraag opstellen, bronnen zoeken, kritisch denken, interviewen en een conclusie trekken. In het lesmateriaal van Knowlands zijn verschillende hulpkaarten opgenomen, zodat leerlingen de hulpkaarten kunnen gebruiken als ze nog niet voldoende kennis of vaardigheden hebben.

Docentenhandleiding

Bij de set hulpkaarten hebben we ook een docentenhandleiding ontwikkeld. In deze handleiding vind je de didactische achtergrond van de hulpkaarten. Daarnaast is er een beschrijving van de rol van de docent bij de inzet van de hulpkaarten. Verder vind je nog tips voor extra werkvormen en links met meer verdiepende informatie.

Pad van hulpkaarten
Pad van hulpkaarten

In Knowlands vind je ook een handreiking om zelf een onderzoeksproject voor leerlingen op te stellen, met behulp van hulpkaarten. De hulpkaarten kunnen bouwstenen zijn voor een eigen onderzoek. Zo zou je als docent de leerlingen onderstaand pad van hulpkaarten kunnen aanbieden, zodat de leerling gestructureerd een eigen onderzoek kan uitvoeren.

Laatst gewijzigd:23 april 2024 14:07