Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Knowlands

Modules (gammavakken)

Bij Knowlands Gamma duiken leerlingen in de wereld van de sociale wetenschappen. Hoe doe je onderzoek naar menselijk gedrag? Aan de hand van de onderzoeken van wetenschappers van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Ruimtelijke Wetenschappen gaan leerlingen zelf oefenen met sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. De lessen zijn ontwikkeld voor de derde en vierde klas van het vwo en gericht op de vakken aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. De lessen zijn modulair te gebruiken en kunnen zowel ingezet worden voor vakspecifieke lessen als voor een vakoverstijgend project.

Rechtstreeks naar de video's bij de lessen.

Marijke, Panos, Elianne, Jacob en Erik
Marijke, Panos, Elianne, Jacob en Erik

Over de lessen

Aan de hand van korte prikkelende filmpjes maken leerlingen kennis met verschillende sociale wetenschappers. De wetenschappers stellen de leerlingen een vraag, waarover de leerlingen zich kunnen verwonderen als aanleiding voor een eigen onderzoek. Wat willen de leerlingen weten over menselijk gedrag?

De leerlingen kunnen hun hersenen flink laten kraken in een 'escape room' over de onderzoekscyclus bij sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hoe vind je het antwoord op een onderzoeksvraag? Door gezamenlijk de puzzel op te lossen, verkennen leerlingen de verschillende fasen van een onderzoek en de vaardigheden die daarbij centraal staan.

Marijke Leliveld legt uit wat een sociaalwetenschappelijk experiment is en waar je goed op moet letten als je deze onderzoeksmethode wilt toepassen. Leerlingen gaan oefenen met het ‘willekeurig indelen’ van groepen, waarbij de hele klas betrokken wordt.

Erik Meijles en Jacob Dijkstra laten zien hoe je gegevens kan visualiseren. Hoe breng je menselijk gedrag in kaart? Leerlingen brengen hun eigen (sociale) omgeving in kaart met behulp van geografische kaarten en sociale netwerkanalyse.

Elianne Zijlstra maakt duidelijk wat het verschil is tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Hoe vang je menselijk gedrag in woorden en getallen? Met de klas wordt een kwantitatief onderzoek uitgevoerd, waarna leerlingen met de gegevens gaan werken en nadenken over een kwalitatief vervolg.

Panos Merkouris neemt leerlingen mee in zijn ideeën over recht en rechtvaardigheid en hoe mensen daar verschillende over kunnen denken. Hoe ga je om met die verschillende perspectieven? Leerlingen gaan zelf redeneren vanuit verschillende perspectieven in de vorm van een Lagerhuisdebat.

Ten slotte wordt leraren een handreiking geboden om met behulp van opdrachten, tips en hulpkaarten zelf een onderzoeksproject voor leerlingen vorm te geven.

Marijke Leliveld

Erik Meijles en Jacob Dijkstra

Elianne Zijlstra

Panos Merkouris

Laatst gewijzigd:23 september 2021 15:05