Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Knowlands

Modules (alfavakken)

In het alfadeel van Knowlands laten wetenschappers van de Faculteit der Letteren, de Faculteit Wijsbegeerte en de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij zien hoe zij onderzoek doen en gaan leerlingen zelf aan de slag met onderzoeksvaardigheden. De lessen zijn gericht op de derde en vierde klas van het vwo. De lessen kunnen ook ingezet worden als vakoverstijgend project.

Rechtstreeks naar de video's bij de lessen.

Brenda, Frank, Joëlle en Marc
Brenda, Frank, Joëlle en Marc

Over de lessen

Frank Harbers en Joëlle Swart laten in drie lessen zien hoe zij onderzoek doen. De eerste les staat in het teken van verwondering en kennismaking met geesteswetenschap. In de tweede les staat het inhoudelijke thema ‘nepnieuws’ centraal en de derde les gaat over de onderzoeksmethodes die bij onderzoek naar nepnieuws gebruikt kunnen worden. Deze lessen passen goed bij het schoolvak Nederlands.

Wetenschapper Marc Pauly laat zien op welke manier je filosofisch onderzoek kunt doen. De eerste les is een kennismaking met het filosofisch onderzoek. De tweede les is een inhoudelijke les over eerlijkheid van referenda, een onderwerp waar Marc zelf ook onderzoek naar doet. In de derde les leren leerlingen definiëren en redeneren, wat belangrijke onderzoeksvaardigheden zijn voor het schoolvak filosofie.

Brenda Mathijssen doet onderzoek naar de dood. De eerste les staat in het teken van verwondering en kennismaking met godsdienstwetenschap. In les twee maken leerlingen kennis met de inhoud van het onderzoek van Brenda en in de derde les leren ze hoe je een interview kan opzetten over gevoelige onderwerpen. Deze lessen passen goed bij het schoolvak levensbeschouwing.

Brenda Mathijssen

Marc Pauly

Frank Harbers & Joëlle Swart

Laatst gewijzigd:21 juni 2023 15:14