Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Knowlands

Modules (bètavakken)

In het bètadeel van Knowlands laten wetenschappers van de Faculteiten Science & Engineering en Medische Wetenschappen zien hoe zij onderzoek doen en gaan leerlingen zelf aan de slag met onderzoeksvaardigheden. De lessen zijn gericht op de derde en vierde klas van het vwo. De lessen kunnen ook ingezet worden als vakoverstijgend project.

Rechtstreeks naar de video's bij de lessen.

Judith, Jorge en Paolo
Judith, Jorge en Paolo

Over de lessen

Judith Paridaen laat in haar lessen zien je hoe je biomedisch onderzoek kan doen met behulp van modelorganismen. In de eerste les legt Judith uit hoe zij in het onderzoek terecht is gekomen. De tweede les staat in het teken van de zebravis, het modelorganisme dat Judith in haar eigen onderzoek gebruikt, en hoe je een goed biomedisch experiment opzet. De derde les is een inhoudelijke les over de rol van stamcellen en het ontwikkelen en onderhouden van gezonden hersenen.

Computerwetenschapper Jorge Pérez gebruikt wiskunde om te bewijzen dat computerprogramma’s correct werken. In de eerste les vertelt Jorge waarom hij computerwetenschapper is geworden. In de tweede les maken de leerlingen kennis met het gebruik van logica en wiskundige theorieën om computerprogramma’s te beschrijven. In de derde les leren de leerlingen hoe je met wiskunde onderzoek kunt doen naar computerprogramma’s.

Paolo Pescarmona doet als scheikundig technoloog onderzoek naar duurzamere manieren om alledaagse producten te maken. In de eerste les staat Paolo’s pad naar de wetenschap centraal. Het thema van de tweede les is duurzaamheid en hoe scheikunde belangrijk kan zijn om de wereld duurzamer te maken. De derde les gaat over Paolo’s onderzoek naar katalysatoren.

Video's bij de lessen

Judith Paridaen | Jorge Pérez | Paolo Pescarmona

Judith Paridaen

Jorge Pérez

Paolo Pescarmona

Laatst gewijzigd:23 september 2021 14:51